Diskuterte observatørrollene til langt over midnatt

Det ble en lang middag før Arktisk Råd hadde avgjort hvem som skulle få observatørroller i rådet.

From InfoDispatcher.SingleFileImporter

NRK har fulgt spillet i kulissene bak avgjørelsen om å la nye land slippe til som observatører i Arktisk Råd.

EU slipper ikke inn som fullverdig observatør i Arktisk Råd før striden med Canada om selfangst er løst.

– «No seal, no deal» var det som ble sagt i korridorene under møtet i Kiruna.

For urbefolkninga på Grønland, er selfangst et viktig livsgrunnlag, og selfangsten begeistrer ikke EU.

– Resultatet var bra for oss

I går overtok Canada stafettpinnen som leder av rådet, og det ble en lang middag for rådsmedlemmene før avgjørelsen falt for EU.

– Til lenge etter hovedretten var det uklart om vi i det hele tatt ville få en beslutning. Det kunne rett og slett blitt en blokkering slik at vi måtte utsette hele spørsmålet til et senere ministermøte, sa utenriksminister Espen Barth-Eide like etter at beslutningen hadde falt.

Nordisk råd slapp likevel å vente før de fikk svar.

– Heldigvis, det tror jeg var bra både for oss som er medlemmer i Arktisk Råd, og jeg tror det var bra for observatørene at dette ble oppklart nå.

Stor interesse for rådet

Interessen er stor for å følge arbeidet i rådet. Kina ble innvilget observatørstatus, det samme ble Japan, India, Sør-Korea, Italia og Singapore. EU innvilges altså ikke en fullverdig observatørrolle før selstriden er løst.

– Å gi landene en observatørrolle er viktig. Det bekrefter også Arktisk råds rang når det gjelder håndteringen av Arktis. Samtidig må observatørene underskrive grunnprinsippene rådet deler. Det går blant annet på at vi skal ta vare på miljøet, samarbeide med urfolksorganisasjonene, og at vi rett og slett har en ansvarlig forvaltning av Arktis, sier Barth-Eide.