Hopp til innhold

– Myndighetene ba om luseeksplosjon

Fagsjef i Norske Lakseelver mener myndighetene selv har sagt ja til en eksplosjon av lakselus i Finnmark.

Video Erik Sterud

Fagsjef Erik Sterud i Norske Lakseelver sier myndighetene har tatt en kalkulert risiko ved å tillate økt oppdrettsaktivitet.

– Myndighetene tok en kalkulert risiko da de tillot mer oppdrett i nord.

Det sier fagsjef i Norske Lakseelver, Erik Sterud, etter at det i dag ble kjent at Grieg Seafood er ansvarlig for at det nå er mer lakselus i Finnmark enn noen gang tidligere.

Kalkulert risiko

Da mattilsynet besøkte Grieg Seafoods anlegg i Loppa, fant de opptil fem ganger så mye lus som tillatt. Et mulig enormt miljøproblem, var mattilsynets konklusjon. Den risikoen har myndighetene tatt med viten og vilje, mener Sterud.

– Alle som har hatt barn på skolen vet at det er en sammenheng mellom hvor tett ungene sitter og hvor lett hodelus spres. Alle som har hatt fisk i en merd, vet at det er en sammenheng mellom hvor tett laksen står i merden og langs kysten, og hvor lett lakselusa spres, sier fagsjefen.

Lakselus Grieg Seafood - Steinviknes

Enormt problem: Dette fant mattilsynet under sin inspeksjon ved Grieg Seafoods i Loppa

Foto: Eric Henrichsen/Mattilsynet

Har doblet produksjonen

Siden 2005 har myndighetene tillatt nær en dobling i antall oppdrettsfisk i fylket, og flere frykter det er en sammenheng mellom økt produksjon og mer lus.

Sterud sier myndighetene kan takke seg selv for luseeksplosjonen, fordi både fiskeriministeren og myndighetene har vært klar over risikoen med å øke produksjonsvolumet.

– Dette vet fiskeriministeren, og dette vet myndighetene, at det er en økt sjanse for økt mengde lus. Trond Giske ble intervjuet her forleden dag, og det er minister nummer tre som snakker om lukkede anlegg. Nå er det kanskje på tide å få et fysisk skille mellom oppdrettslaks og villaks, sier Sterud.

Departementet avviser skyld

Avdelingsdirektør i Fiskeridepartementet, Yngve Torgersen, avviser at fiskerimyndighetene har ansvar for luseeksplosjonen i Finnmark.

– Her er det snakk om et enkeltstående anlegg som ikke overholder regelverket, sier Torgersen.