– Myggen kan i prinsippet spre malaria

Forskerne som var samlet til myggseminar i Finnmark sier likevel at det skal mye til for at man blir smittet av malariamyggen.

Malariamygg - Anhopeles

Forskerne anslår at det var 17.000 malariamygg i fella de la ut.

Foto: Paul Eric Aspholm / Nibio

– Det er flere mekanismer som skal til for at du skal bli smittet, selv om myggen har malaria, sier forsker ved Nibio på Svanhovd, Paul Eric Aspholm.

Han sier at myggen er avhengig av høye temperaturer for å kunne utvikle malariaparasitten.

– Flere malariatyper trenger varme, og så mye varme har vi ikke for at myggen skal kunne overføre sykdommen, sier han.

Parasitten Plasmodium Vivax har derimot lavere krav til temperaturer og kan klare seg i Norge.

– Men det er ingen grunn til panikk. I norsk naturlig miljø så er det lite sannsynlig for at man utvikler malaria per i dag.

Paul Eric Aspholm

Paul Eric Aspholm sier at myggen bare kan bevege seg på et lite område.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Fantes på 1800-tallet

Aspholm sier malaria var utbredt i Norge på slutten av 1800-tallet, da levestandarden i landet var svært lav.

– Myggen må ha det passe varmt, passe tørt og passe kaldt for å overleve. Husene som vi hadde på 1800-tallet var egentlig perfekte for smitte av malaria, sier han.

– Den må stikke flere personer for at det skal fungere. Når folk bodde fire-fem stykker på hvert rom var det mulig å bli smittet. Men det gjør vi ikke lenger, sier Aspholm.

Forsker ved fakultet for landbruk- og skogforskning ved Universitet i Helsinki, Lena Marie Huldén, var også til stede under myggseminaret i Finnmark og har tatt doktorgrad på malaria i Europa.

– Problemet med den norske malariaen er at vi har ganske lite kildemateriale. Den offentlige statistikken som går tilbake til 1800-tallet konstaterer at det fantes malaria praktisk talt alle steder i Norge, sier hun.

Lena Huldén

– Det finnes en rapport fra 1958 som skriver om en fattig familie som led av malaria fordi de bodde trangt og under dårlige kår, sier Huldén.

Foto: Sondre Dahle

Uvanlig at folk dør av malaria

Huldén forteller at myggen som ble funnet i Pasvikdalen i prinsippet kan spre malaria også i dag.

– Da må den først suge blod av en person som bærer på parasitten, og det finnes personer i Norge som har malaria, sier hun.

Men forskeren sier det er ganske uvanlig at folk dør av malaria i Skandinavia.

– Malaria høres jo forferdelig ut, og de fleste tror at man dør med det samme. Men sannheten er at den formen for malaria som vi har hatt her i Skandinavia har en dødelighet på mellom to og tre prosent, sier hun.

Her kan du lese mer om malariamyggen som ble funnet i Pasvik i Finnmark i går.