– Mobiler gir skolene muligheter de har drømt om lenge

Flere skoler har innført mobilforbud. Ekspert i nye medier, Torgeir Waterhouse, mener det er å gå baklengs inn i fremtiden.

fem ungdommmer med iphone i hånda

Er et mobilforbud i skolen riktig vei å gå i den digitale tidsalderen vi befinner oss i?

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Norske skoleelever går rundt med spesialutstyr skolene bare kunne drømme om å eie. Det er kameraer, og video- og lydredigeringsutstyr av høy kvalitet. Ting du har bruk for i alle fag og situasjoner. Så er skolens første reaksjon at dette utstyret må pakkes bort, sier Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i interesseorganisasjonen IKT-Norge.

Mange norske skoler velger å innføre forbud mot mobilbruk, blant annet i Lenvik kommune i Troms. Etter halvannet år har lærere og elever nå konkludert med at forbudet ikke fungerer, blant annet fordi det er vanskelig å håndheve. I tillegg mener de det er feil å nekte elevene å bruke digitale verktøy i en verden som blir stadig mer digital.

– Mobiltelefonene utfordrer blant annet den tradisjonelle måten vi løser oppgaver og utfordringer på i skolen, sier Torgeir Waterhouse, som innrømmer at mobilene kan være et forstyrrende element. Likevel mener han det ikke er nødvendig å legge ned et forbud mot mobiler for å unngå uro og ufokuserte elever.

Viktig i en sosial sammenheng

– Skolene må se på hva de kan gjøre for å hindre at mobilene forstyrrer undervisningen uten at det blir snakk om et forbud. Noen skoler har såkalte mobilhoteller, der elevene legger fra seg telefonen på vei inn i timen. Så må skolen også se etter nye muligheter for hvordan de kan implementere mobilene i undervisningen sier han.

– Mobiltelefonene tar vekk ventetid, avstander og tilgangsutfordringer, og kan gi oss helt nye muligheter i undervisningen.

Noen mener mobiltelefoner på skolen ødelegger for barnas sosiale liv. At de ikke snakker med hverandre i friminuttene, for eksempel. Torgeir Waterhouse mener derimot at mobilene spiller en viktig sosial rolle også.

– Mobilen er viktig i en sosial kontekst, og mye av interaksjonen mellom ungdom foregår på mobilen eller i forbindelse med ting de gjør med mobilene sine. Så må vi også huske på at det er en liten andel barn og unge som risikerer å være helt ensomme gjennom skoledagen uten mobilen, fordi de ikke har alternativer til sosial kontakt på skolen, sier han.

Delvis forbud

Rektor ved Storelva skole i Tromsø, Grete Ollila, mener de har funnet en god løsning i forhold til bruk mobiltelefon. Her må elevene levere inn telefonen når de kommer på skolen, men får anledning til å bruke den i ett av friminuttene.

– Vi syntes det ble svært stille i friminuttene, det var mange som satt for seg selv med mobilen. Vi ønsket rett og slett å legge til rette for at de kunne være sammen på andre måter, sier Grete Ollila.

Rektoren forteller at det derimot ofte det er behov for å bruke mobilen i undervisningen, da får de utlevert telefonen og bruke den som hjelpemiddel.

– Det skulle bare mangle, vi er en digital skole, hver elev har også sin egen pc, men det er lærerne som styrer bruken.

For å holde elevene i aktivitet i friminuttene har skolen investert i blant annet bordtennisbord, brettspill og musikkanlegg.

– Det er blitt mer lyd, så vi hører mer av elevene nå, men det er bare av det gode, sier rektor Grete Ollila.