Hopp til innhold

– Mistillit fra Arbeiderpartiet

Sametingspresident Aili Keskitalo mener Arbeiderpartiet ikke har tillit til henne.

Sametinget
Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / Scanpix

Arbeiderpartiet ba i går om en beklagelse, etter at Keskitalo kritiserte sametingsansett Pål Hivland for å være illojal i mars.

Dette kreves tross at presidenten har allerede beklaget hendelsen. Keskitalo tolker derfor dette som mistillit:

– Jeg kan ikke tolke dette forslaget som noe annet som et skjult mistillitsforslag, sier Keskitalo.

Avviser mistillit

Noe mer ønsker ikke Aili Keskitalo si. Arbeiderpartiets forslag om at Sametinget skal beklage at hun kalte arbeidsmiljøutvalgsleder på Sametinget, Pål Hivand, for å være illojal og brutt taushetsplikten da han hadde kommentert til NRK at det var dårlig arbeidsmiljø på Sametinget.

Arbeiderpartiet representant, Willy Ørnebakk, avviser at det er mistillit:

– Vi ønsker at det skal være helt klare skillelinjer mellom hva som skjer i plenum, og hva som skjer internt i administrasjonen, og derfor ønsker vi å rydde denne saken av veien, sier Ørnebakk

Stiller spørsmål med motivene

Pål Hivand ønsker ikke å kommentere Arbeiderpartiets ønske, men henviser til hans fagforbund NTL. NTL har i et brev 11.mai bedt Sametinget om et møte nettopp om Keskitalos ordlegging fra talerstolen. NTL kommenterer til sitt eget fagblad, tjenestemannsbladet, at de ønsker å rydde opp i denne vanskelige saken fordi beskyldningene er feilaktige

Parlamentarisk leder for Norske Samers Riksforbund, Janos Trosten stiller også spørsmål med motivene til Arbeiderpartiet.

– Hun har offentlig beklaget det inntruffene, og hun føler at hun er ferdig med saken nå. Men Arbeiderpartiet prøver likevel å lage turbulens ut av dette. Slik forslaget forelå var det direkte mistillitt til presidenten, og man kan undre seg hva som hva som er den bakomliggende tanken til Arbeiderpartiet, sier Trosten.

Nyheter fra Troms og Finnmark