– Midt i blinken for oss

North Energy, med hovedkontor i Alta, har slitt tungt i det siste. De var ett av oljeselskapene som fikk fornyet tro på fremtiden etter at regjeringen i går lyste ut lisensene i 23. runde.

North Energy ringes inn på børsen

North Energy da de ble ringt inn på børsen i 2010.

Foto: NRK

Selskapet har fått andeler i leteområder i Norskehavet og i ett av de mest interessante områdene i Barentshavet.

Det ble annonsert da olje- og energiminister Tord Lien (FrP) la fram utlysninga til 23. konsesjonsrunde i går.

– Vi er glad for å få tildelt to av de lisensene vi søkte om, og som er høyt prioriterte, sier finansdirektør i North Energy, Knut Sæberg.

Har tro på funn

Dermed sitter selskapet på 9 lisenser i Barentshavet, 12 i Norskehavet og 5 i Nordsjøen.

Den ene nye lisensen er i Barentshavet øst for Gotha og Alta-funnet. Den andre er i Norskehavet, som det er gjort funn i før, sier han.

– Hvordan ser dere på sjansen for å finne drivverdige funn i disse lisensene?

– I Barentshavet skal vi gjøre et arbeid med de andre som har lisensene. Da skal vi avdekke om vi ønsker å borre i 2016. Analysene skal bli gjennomført i 2015.

Konsesjonsrunde 23 - Barentshavet

Konsesjonsrunde 23. i Barentshavet.

Foto: Olje- og energidepartementet

Fallende aksjekurs

Etter å ha boret flere resultatløse brønner har selskapet vært nødt til å selge seg ut av lisenser, samt hente inn frisk kapital. Da selskapet gikk på børs for fem år siden, var aksjekursen 26 kroner.

Til tross for gårsdagens tildelinger falt kursen i går enda et hakk, og er nå på et foreløpig bunnivå på 1,80.

– Påvirker situasjonen i selskapet deres evne til å delta i nye leteoperasjoner?

– Det å få tildelt to nye lisenser er positivt både operasjonelt, men også finansielt. Det er to gode nye lisenser, og da vil det være lettere å skaffe nye finansiering, sier han.

Ingen plan om å selge

Han understreker at han allerede har finansiert de forpliktelsene som ligger i de nye tildelingene. Det vil si letebrønnen i Norskehavet og arbeidsprogrammet i Barentshavet.

– Hva er sjansen for at dere selger videre?

– Nei, dette er spennende lisenser for oss. Vi har ingen planer om å selge oss ned, vi har tenkt å bli med. De ligger begge i våre kjerneområde. Det er midt i blinken for oss, sier han.