– Medikamentbruk kan ødelegge for oppdrettsnæringa

– Økende medikamentbruk mot lakselus og mer fisk i anleggene kan ødelegge oppdrettsnæringas renommé i Finnmark, mener fylkesordfører Runar Sjåstad.

Laks i mære på SalMar på Frøya i Trøndelag.

Oppdrettsnæringen risikerer motstand i Finnmark om man ikke tar grep om problemet med lakselus, sier fylkesordfører Runar Sjåstad.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Fordi vannet er kaldere, har lakselus vært et mindre problem i nord enn lenger sør. Derfor har det også vært lov med mer fisk i oppdrettsanleggene.

– Vi har advart mot å øke mengden fisk, blant annet fordi vi er redde for å miste dette fortrinnet, sier fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad.

Og fortrinnet er mindre lus. Nå er Sjåstad bekymret for at nettopp dette er i ferd med å endre seg.

Voksende problem

I går kunne NRK fortelle at lus på laks er et sterkt voksende problem i Nord-Norge, og at man derfor ser økt bruk av medikamenter som blant annet kan drepe skalldyr, blant annet reker.

Runar Sjåstad

Fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad, sier at det ikke må slurves i jobben mot lakselus.

Foto: Knut Åserud

– Når utviklinga nå går i feil retning, er det et enda et argument for å bruke føre-var-prinsippet, sier fylkesordfører Sjåstad.

Han understreker at oppdrettsnæringen er ønsket, men at det må stilles krav til driften.

– At det er svært god fortjeneste i oppdrettsnæringen, tilsier også at det ikke kan slurves med kvaliteten og jobben mot lakselus. Hvis ikke vil skepsisen bare øke, sier Sjåstad.

Ønsker mer forskning

Rekefiskere i Ullsfjorden og andre steder i Troms er bekymret. Man kjenner ikke de fulle konsekvensene av alle medikamentene som brukes mot lus. Derfor må man høre på fiskerne som sier at rekene dør, og forske mer, sier Hermann Klemet Kitti Hansen i Naturvernforbundet.

Hermann Klemet Hansen

Hermann Klemet Kitti Hansen i Naturvernforbundet etterlyser mer forskning på konsekvenser av lusemiddelbruk.

Foto: Stian Strøm / NRK

– Så lenge det ikke har vært forsket på det, må vi jo bare lytte til signalene fra rekefiskerne. De tyder på at når man dropper store mengder medikamenter tett ved eller over rekefelt, så har det blitt registrert døde reker i ettertid, sier han.

Nasjonal risikovurdering

Nærings- og fiskeridepartementet kom tirsdag med en melding som vurderer risikoen for luspåvirkning i forskjellige områder langs kysten. Denne kommer i forkant av det nye "trafikklys-systemet" som skal innføres i 2017.

Meldingen skal gi en første vurdering på situasjonen i de forskjellige produksjonsområdene, før en endelig rapport kommer til høsten, ifølge departementet.

– Når den kommer har jeg for første gang grunnlag for å legge til rette for vekst etter det nye systemet, sier fiskeriminister Per Sandberg.

I meldingen konkluderes det med lav risiko for luspåvirkning på vill laks i produksjonsområdene 1 og 8-13, moderat påvirkning i produksjonsområdene 2 og 4-7, mens påvirkningen er høy i produksjonsområde 3. På grunn av usikkerhet rundt analyser i enkelte områder, vil større overvåkning være viktig i 2017.

Liste over produksjonsområdene:

1: Svenskegrensen til Jæren
2: Ryfylke
3: Karmøy til Sotra
4: Nordhordland til Stadt
5: Stadt til Hustadvika
6: Nordmøre til Sør-Trøndelag
7: Nord-Trøndelag med Bindal
8: Helgeland til Bodø
9: Vestfjorden og Vesterålen
10: Andøya til Senja
11: Kvaløya til Loppa
12: Vest-Finnmark
13: Øst-Finnmark

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Få med deg dagens Nordnytt med Hege Iren Hanssen

Få med deg dagens Nordnytt med Hege Iren Hanssen