– Måten vi bruker plast på i dag er ikke god

Et nytt stort forskningsprosjekt skal kartlegge omfanget av plastforsøpling i Arktis.

Søppel i skjærgården

Mye søppel flyter rundt på strender og i havet og truer dyrelivet.

Foto: Espen Bierud / Havforskningsinstituttet

Tidligere har det blitt forsket på hvordan søppel i havet påvirker dyreliv og økosystem, men det nye prosjektet som kalles MARP skal se enda større på årsaker og status til forsøplinga.

– I prosjektet prøver vi å forstå hvorfor vi finner dette i farvannene våre. Det er nøkkelen til å forstå videre forsøpling, sier prosjektleder Jannike Falk-Andersson fra NORUT.

Det er bevilget ti millioner kroner til prosjektet, og ett av målene er å samle aktørene som trengs for å gjøre noe med plastforsøplingen.

– Hvor langt kommer man med disse pengene?

Det vi har gjort i prosjektet er å identifisere hva som er de viktigste tingene vi må finne ut av for å gjøre tiltak. Dermed skal vi se på lovverket, er det noen mangler der? Hvem er kilden, hvordan kan vi jobbe opp mot aktørene der?

Finner mer og mer plast

Omfanget av forsøplingen er noe av det forskerne vil kartlegge.

– Vi vet at selv om Arktis er rimelig rent i forhold til andre havområder, så finner vi plast i alle deler av økosystemet. Og vi finner mer og mer for hvert år som går, sier Falk-Andersson.

Plastsøppel på strender fører til at dyr setter seg fast, og mikroskopiske plastbiter i driver rundt i havet med miljøgifter.

– Og vi vet at 9 av 10 havhester på Svalbard har plast i magen.

– Vet man hva som er hovedforsøpler?

– En tommelfingerregel er at den aktiviteten man ser i området henger sammen med den søpla man finner. I Norge er det få folk, men mye fiskeri i Barentshavet. Men også husholdninger forsøpler mye.

Må begrense plastbruk

Forskeren mener spesielt bruken av plast må begrenses.

– Plast kan brukes fornuftig, for eksempel ved å forlenge levetiden for mat. Men det er ikke alt som trenger å bli pakket inn i plast, og det kan gjøres på en mer fornuftig måte enn i dag, sier Falk-Andersson

Hun mener det er viktig å jobbe mot aktørene, for det er der nøkkelen ligger.

Vi må finne ut hvordan vi kan redusere måten vi bruker plast på. For måten vi gjør det i dag – den er ikke god.