– Nussir må lage ny konsekvensutredning

Miljødirektoratet må kreve en ny konsekvensutredning fra Nussir, mener Natur og ungdom.

Repparfjord

Natur og ungdom mener Nussir må lage en ny konsekvensutredning for miljøpåvirkningen en kobbergruve i Repparfjord vil få. Forekomsten er oppjustert med 50 prosent.

Foto: Allan Klo

Grunnen er at de har oppjustert kobberforekomsten i Kvalsund kommune med 50 prosent i forhold til søknaden de har inne til behandling nå.

– Om miljødirektoratet skal beholde noen form for kredibilitet som forurensningsmyndighet, så må de kreve at Nussir lager en ny konsekvensutredning basert på de nye funnene, sier Aslak Heika Hætat Bjørn som sitter i sentralstyret til Natur og Ungdom.

Det var tirsdag 30. september at Nussir gitt ut med en pressemelding der det kom frem at kobberforekomsten var blitt oppjustert fra 44 til 66 millioner tonn kobbermalm.

Kan ikke vente

Aslak Heika Hætta Bjørn

Aslak Heika Hætta Bjørn i Natur og ungdom.

Foto: Pressefoto

Natur og ungdom mener at en søknad om økte utslipp må komme nå, og ikke om 20 år når en eventuell tillatelse for dagens søknad går ut.

– Disse nye funnene må få konsekvenser for den søkte utslippstillatelsen som ligger hos Miljødirektoratet. Nussir har i dag søkt om å dumpe 17 lastebillass med kobberholdig avfall hver time, hver dag i 20 år. Med disse nye funnene tør jeg ikke tenke på hvor mange millioner tonn gruveslam som skal dumpes i Repparfjorden, sier Hætta Bjørn som er fagleder for naturmangfold.

Reidar Evensen, mediekoordinator i kommunikasjonsenheten i Miljødirektoratet, sier de er gjort kjent med disse opplysningene fra Nussir.

De trenger tid til å vurdere opplysningene før de kan uttale seg om saken.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali

Sveinung Åsali gir deg nyhetene i Nordnytt

Sveinung Åsali gir deg nyhetene i Nordnytt