Songstad: – Jeg misforstod

Politidirektoratet sier til offentligheten at de ønsker ti politidistrikt i fremtiden, men internt snakkes det kun om ni.

Beredskapsdirektør Kåre Songstad

Beredskapsdirektør i Politidirektoratet, Kaare Songstad.

Foto: Alv Vidra Snæland

Politidirektoratet (POD)påstår at det er en intern misforståelse som har skapt et inntrykk av at POD ønsker seg ni politidistrikter i fremtiden, og fastholder at de hele tiden har ønsket seg ti.

Men i en intern e-postutveksling NRK har fått tilgang til, mellom beredskapsdirektør Kaare Songstad og politiet i Øst-Finnmark skriver Politidirektoratet at de egentlig har anbefalt totalt ni politidistrikter.

– Dette skyldes en misforståelse fra min side. Det har dessverre skapt et uriktig bilde i media av Politiets anbefaling til Justisdepartementet. Det er den samme misforståelsen som gjør at jeg beklageligvis også har kommunisert feil rundt dette internt i poiltiet de siste dagene, sier beredskapsdirektør i POD, Kaare Songstad, til Politiforum.

Epost3

Skjermdump av e-post sendt av Kaare Songstad, beredskapsdirektør i politidirektoratet, til Øst-Finnmark politidistrikt.

Foto: Skjermdump

– Ikke lov å forskuttere distriktsendringer

Leder for justiskomiteen, Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet, sier til NRK at det er svært betenkelig dersom politidirektoratet har startet en fremtidig organisering.

– En fremtidig organisering er foreløpig ikke foreslått av regjeringen eller behandlet av Stortinget. Politidirektoratet kan derfor ikke foregripe disse beslutningene før de er demokratisk vedtatt, sier hun.

Hun mener det er viktig at POD ikke setter i gang prosesser som må reverseres av Stortinget etterpå.

hadia tadjik

Hadia Tadjik

Foto: Erik Hattrem

Egentlig anbefalt ni politidistrikt

Det var nettstedet Politiforum som onsdag morgen først presenterte «nyheten» om at POD går inn for ni politidistrikt i Norge.

Senere samme dag avviste Politidirektør Odd Reidar Humlegård at Politidirektoratet har anbefalt at norsk politi skal organiseres i ni distrikter.

Han fastholder at POD fortsatt ønsker inntil ti politidistrikt i Norge.

Men i e-post korrespondanse NRK har fått tilgang til, kommer det tydelig frem at POD internt kun snakker om ni politidistrikt.

Politidirektoratet går i korrespondansen langt i å konkludere før noe som helst er avgjort politisk, sier leder i Politiets Fellesforbund i Øst-Finnmark, Odd Børre Evensen.

– Jeg har lest pressemeldingen og sammenlignet med det som har kommet ut i POD. De går langt i å antyde at Finnmark ikke skal videreutdannes på grunn av sammenslåing med Troms, sier Evensen.og

Nektes å dra på planlagt kurs

Etter det NRK kjenner til er også stabene, både i Vest- og Øst-Finnmark, blitt nektet å delta på kurs fordi de ikke var en del den fremtidige politidistriktstruktueren.

Men det ble tilbakevist av politidirektoratet i en pressemelding.

På det planlagte kurset skulle de ansatte lære seg å ta i bruk nytt utstyr i forbindelse med omleggingen av nødnettet, som foregår over hele landet.

Men NRK kan også vise til interne eposter fra politidirektoratet som sier at de kommuniserte noe annet internt. Her i en e-post fra beredskapsdirektør i politidirektoratet Kaare Songstad.

Songstad skriver at "ressursbruken nå målrettes mot de distrikter og staber som vi antar skal fortsette i ny struktur". Noe som medførte at stabene i Finnmark ikke fikk delta på kurs i høst.

Når NRK konfronterer politidirektoratet med disse opplysningene, vil de ikke stille til intervju men Songstad svarer i en e-post at det hele skyldes en misforståelse, som igjen har ført til at han har kommunisert feil til politiet i Øst-Finnmark.

Ole Martin Mortvedt

Redaktør i Politiforum, Ole Martin Mortvedt.

Foto: Politiforum

Redaktør i politiforum, Ole Martin Mortvedt, har skrevet et innlegg der han kritiserer Politidirektoratets behandling av saken.

«Det er vanskelig å forstå hva som er uklart med setningen «Det stemmer at vi har anbefalt ni politidistrikter til departementet». […] Å forsøke å skape inntrykk av at det hefter en tvil om hvordan Politiforums journalist har oppfattet budskapet, står til lite troende. […]Det kler ikke politiledelsen å antyde at Politiforum publiserer feilaktige opplysninger, når POD selv har verifisert dem», skriver Mortvedt.