– Lukkede oppdrettsanlegg er framtida

Næringspolitisk talsmann i SV, Torgeir Knag Fylkenes, mener eneste mulige framtid for oppdrettsnæringa er lukkede anlegg.

Oppdrettsanlegg i Selfjorden på Senja

Illustrasjonsfoto

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Næringa går godt som aldri før, men har kjempestore problemer, også med et stadig økende konfliktnivå langs kysten. Nå er det på tide å skille miljøet i merdene fra det ytre miljøet.

Mange av dagens oppdrettsanlegg er basert på gammel teknologi med åpne nøter, der alt avfallet rett i havet. Fylkesnes mener dette er avfall som kan brukes til noe.

Verdifullt avfall

Torgeir Knag Fylkesnes
Foto: Laila Lanes / NRK

Dette er avfall som kan være spennende å bruke i en større bioøkonomisatsing, der man utnytter avfall fra havbruk, landbruk, skog, husholdning og industriavfall.

– Det er noe vi tror kan være utgangspunkt for en ny større satsing i Nord-Norge.

Bioøkonomi er et begrep som brukes som en motsetning til petroleumsøkonomi. Det betyr et skifte fra fossile hydrokarboner til bærekraftig produksjon. Tanken er at råvaren er utgangspunkt for langt flere produkter enn i dag.

Norge har gode forutsetninger for å bli en ledende nasjon innen avansert raffinering av fornybare råvarer. 'Derfor mener stortingspolitikeren at det må stilles strengere krav tiloppdrettsnæringa. Det må være dokumentert bærekraft før tildeling av nye konsesjoner kan tillates.

– Jeg tror ikke det vil skje store endringer hvis det ikke stilles strengere politiske krav, men det er store industrielle muligheter å utnytte de ressursene som bare forsvinner ut i havet, sier han.