– Lille Finnmark mot den store stat

Ingalill Olsen sier at mange i Finnmark diskuterer nå i fult alvor rettslige skritt mot staten. – Dette er fordi de mener at sammenslåingsvedtaket ikke har fulgt normal høringsprosedyre, og dermed er ulovlig. Alle vi her vet at lille Finnmark ikke kan vinne mot den store staten. Og at Stortinget også har fullmakt til å fatte urimelige vedtak som i dette tilfellet. Bare det at folk vil gripe til rettsliggjøring illustrerer hvilken avmakt folk i Finnmark føler, sier Olsen.