Hopp til innhold

– Ligningsverdi gir best eiendomsskatt

Huseiernes Landsforbund mener kommunene bør bruke ligningsverdien på boliger når eiendomsskatten skrives ut.

hus Målselv

Unødig ressursbruk når kommunene gjør ny verditaksering av boligeiendommer, mener huseierforbundet.

Foto: Privat

I Nord-Norge er det sterke protester i Målselv og Bodø kommuner mot nye verditakster som er brukt.

Det er langt fra alle kommunene som har innført eiendomsskatt på boligeiendommer. Og det er ulikt hvilken verdifastsetting kommunene bruker. Noen bruker ligningsverdien, andre takserer eiendommene.

Det er også ulikt hvor høy promille kommunene beskatter eiendommene, den høyeste kan være sju promille. I tillegg kan et bunnfradrag være ulikt. Det skal være ti år mellom hver gang kommunene takserer.

Børge Martinussen i Huseiernes Landsforbund i Troms mener kommunene lager seg ekstraarbeid med ny taksering av eiendommer:

– Vi mener det er unødig ressursbruk når kommunene gjør ny verditaksering av boligeiendommer. Det finns en ligningsverdi stort sett på alle boliger i Norge. Den danner grunnlag for eiendomsskatten i veldig mange kommuner. Da slipper kommunene disse rundene med klagesaker som de må handtere. Det koster penger.

Men ligningsverdi vil vel gi kommunene mindre inntekter?

-– Ikke nødvendigvis. Jeg tror inntektene må være mulig å regulere noenlunde likt. Det man slipper, er disse store avvikene på feile takster. Det er gjerne det folk reagerer på, at det er målt opp feil og brukt feile faktorer, framholder Martinussen.

500 klager i Bodø

I Bodø har det rast i sosial media etter at boligeiere for kort tid siden fikk skattekrav fra kommunen. Fra 1. mars ble det lagt ut nye satser for eiendomsskatt.

Byen ble delt inn i soner, og 20.000 boliger, eiendommer og næringseiendommer er retaksert for å fange opp verdistigningen siden forrige taksering i 2005.

Rådmannen i Bodø har budsjettert med 80 millioner kroner i økte inntekter. Men mange som mener skatten slår uheldig ut. Så langt har det kommet 500 klager, og det er enda mange uker igjen av klagefristen.

Folkemøte i Målselv

I Målselv blir det folkemøte om eiendomsskatten på mandag.

Ei aksjonsgruppe håper å få ut saklig informasjon og en konstruktiv debatt.
Reidar Karlsen i aksjonsgruppa beklager at de politiske partiene i Målselv ikke har engasjert seg.

– Vi skal ha et åpent møte på Rundhaug der alle er velkommen. Vi inviterer ikke ordfører eller rådmann spesielt. De er velkommen, men deres syn kjenner vi fra media de siste ukene, sier Karlsen.

Også i Målselv er det kommet inn mange titalls klager på eiendomsskatten. Enkelte opplever at regninga er økt rundt tre hundre prosent. Ordfører og rådmann har innrømmet at noen takseringer kan være feil. De oppfordrer folk om å klage innen fristen i april. Men de viser også til at den forrige takseringa for ti år siden neppe var korrekt og at noen kan ha betalt altfor lite de årene som er gått. Dermed blir økninga dramatisk.