– Legger lokk på Finnmark

Sametinget vil stoppe utviklingen i Finnmark med sitt forslag til hvordan Finnmarkseiendommen skal styres. Det mener flere stortingspolitikere i Finnmark.

Sametingets plenumsmøte

Sametinget skal i dag diskutere om Finnmarkseiendommen bør la være å investere i virksomhet som krever naturinngrep.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

Sametinget skal i dag diskutere et forslag om at FEFO skal unngå å investere i virksomhet som krever naturinngrep.

Det har Høyres Frank Bakke-Jensen liten forståelse for.

Frank Bakke Jensen

Stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen (H)

Foto: Silja Arvola

– Dette er ikke næringsutvikling, men heller å legge et konserverende lokk over fylket og la alt være som det er. Slik vil ikke majoriteten av befolkninga ha det, og jeg tror ikke majoriteten av den samiske befolkninga heller vi ha det slik, sier Bakke-Jensen.

Han karakteriserer Sametinget som lite konstruktivt og ikke framtidsretta i denne saken.

– Ikke bare sitte å se på naturen

Blant de mest kontroversielle forslagene som nå drøftes, er at FEFO skal være restriktive med å investere i næringsvirksomhet som krever naturinngrep.

Også SVs stortingsrepresentant Johnny Ingebrigtsen ser på dette forslaget med skepsis.

Mener ministeren har vært for ettergivende

Stortingsrepresentant Johnny Ingebrigtsen (SV)

Foto: Allan Klo

– Vi skal jo ikke bo og leve i Finnmark bare for å sitte og se på naturen. Vi skal jo ha aktivitet, og utnytte de ressursene som finnes. Vi skal ikke bevare for å bevare, slår han fast.

Ingebrigtsen er enig i at man må ta hensyn til ulike gruppers bruk av naturen.

– Likevel kan man ikke vente med alle større næringsprosjekter til Finnmarkskommisjonen er ferdig med sitt arbeid. Det kan jo ta mange år, sier Ingebrigtsen.

Finnmarkseiendommen styres etter instrukser fra både Sametinget og fylkestinget.

Høyres stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen tror derimot ikke det blir noe enighet om strategien Sametinget nå diskuterer.

– Sametinget setter seg selv på sidelinja her. De opptrer verken framtidsretta eller konstruktivt, sier han.

– Kartlegger rettighetene

Sametingsrådet sitt hovedargument for forslaget om å unngå å investere i virksomheter der det kreves naturinngrep er at Finnmarkskommisjonen fortsatt kartlegger bruks- og eierrettigheter til grunnen i Finnmark.

Derfor vil det være problematisk dersom det tillates prosjekter som ødelegger disse områdene.

Og sametingsråd Silje Muotka er ikke enige i at deres forslag er bakstrebersk.

– Vi er opptatt av at det som har danna grunnlag for bosetting i disse områdene, nemlig jordbruk, reindrift og fiske er viktige verdier og at disse må tas vare på i arbeidet med framtidas Finnmark, sier hun.