– Læring av episoden vil være det viktigste

Bardu kommune vil bruke episoden der en psykisk ustabil asylsøker tok seg inn i en barnehage for å være bedre forberedt på uforutsette hendelser.

Seterveien barnehage i Bardu kommune

Politiet rykket ut til Seterveien barnehage mandag, da en mann hadde tatt seg inn på området og oppførte seg truende.

Foto: Monica Olaisen / NRK

– Nå er det heldigvis svært sjeldent at slike ting skjer, og derfor har vi lite erfaring på dette området. Vi kommer til å bruke den for alt den er verdt, for å gi ansatte verktøy for å håndtere uforutsette hendelser, sier rådmann i Bardu kommune, Hege Walør Fagertun.

Hun forteller at de vil bruke hendelsen i deres refleksjon rundt risiko og sårbarhet i barnehager.

Rådmann Bardu kommune, Hege Walør Fagertun

Rådmann Hege Walør Fagertun sier de vil bruke episoden i Seterveien barnehage som eksempel for øvrige barnehager og skoler.

Foto: Linda Pedersen / NRK

– Vi ønsker aldri å ha slike erfaringer, men når det skjedde må vi bare være utrolig glad for at den ble håndtert slik den ble. Læring av episoden vil være det viktigste for oss videre.

Mandag tok en psykisk ustabil asylsøker seg inn i Seterveien barnehage. Han skal ha hatt kontakt med ett eller flere barn, og havnet i basketak med de ansatte i barnehagen.

Føler seg godt ivaretatt

Rådmannen sier hun ikke kan få rost de ansatte nok for måten de håndterte situasjonen på.

– Selv om de ansatte opplevde situasjonen som dramatisk, forteller de samtidig at det var rolig og behersket. Et eksempel er at de sa at det var innetid da denne personen kom, og når det er innetid går barna inn uten å lage mer oppstyr rundt det. Det viser klokheten fra de ansatte, sier Walør Fagertun.

Tirsdag var det møte for foreldrene der politiet, mottaket og Bardu kommune var til stede. Forelder Tore Riise synes de fikk god informasjon om hva som hadde skjedd og hva som skal skje videre.

– Det var et godt møte som føyer seg inn i rekken av den profesjonelle håndteringen barnehagen har hatt i denne saken. Jeg føler at vi som foreldre blir svært godt ivaretatt av barnehagen med informasjon og oppfølging i ettertid.

Se TV-sak:

Politiet har siktet mannen som mandag tok seg ulovlig inn i Seterveien barnehage i Bardu kommune.

Politiet har siktet mannen som mandag tok seg ulovlig inn i Seterveien barnehage i Bardu kommune.

– Helt avgjørende

Riise er enig med rådmannen om at det er viktig å ta lærdom av hendelsen.

– Det er noe man ikke kan forsikre seg mot. Da er det viktig at man har ansatte i barnehagen som er i stand til å ta veloverveide og kloke avgjørelser når noe slikt oppstår.

Han forteller at hans to barn har tatt det bra og at de egentlig ikke har reagert noe stort på det som har skjedd.

– Det skyldes nok måten det ble håndtert på, sier Riise som ønsker å rose de ansatte.

Rådmann Hege Walør Fagertun sier at måten de ansatte taklet dette på var helt avgjørende.

– Slike situasjoner er det særdeles vanskelig å bli drillet på. Det som er viktig er at man har en stab med en ballast på hvordan man håndterer uforutsette hendelser, noe vi vil jobbe med fremover.