Hopp til innhold

– Kvinnens rolle ikke verdsatt

Fiskeriene går så det suser og flere søker seg til fiskeryrket. Men med få kvinnelige fiskere er det også få kvinner som får ta del i de gode fiskeriinntektene.

Sandra Andersen Eira løfter kar

Fiskeren Sandra Andersen Eira er en av få kvinnelige fiskere i landet. Nå ønsker en kjønnsforsker økt fokus på kvinnenes rolle i fiskeriene. Bildet er tatt i en annen sammenheng.

Foto: Johnny Andersen / NRK

– Kvinnenes jobb i fiskeriene har vært på land som tilretteleggere, og som bistand for sine menn, men uten å være registrert i fisket, og uten å få inntektene direkte derfra.

Det sier professor og kjønnsforsker Siri Gerrard ved UiT Norges arktiske universitet, som har forsket på kjønn og fiskeri.

Antallet yrkesfiskere økte med 1,9 prosent fra 2015 til 2016, viser en oversikt fra Fiskeridirektoratets statistikkavdeling.

Likevel er det svært få kvinner som er fisker av yrke. Antallet kvinnelige yrkesfiskere økte med fem prosent i fjor, men det er bare 13 på landsbasis – av totalt 174 nye fiskere. 12 av de 13 kvinnelige fiskerne er i Finnmark.

– Fisket og fiskeriene er tradisjonelt knyttet til mannsrollen. Til mannen og båten. Den kvinnelige rollen har det vært snakket altfor lite om, sier Gerrard.

Hun mener kvinnenes roller i fiskeriene ikke har blitt verdsatt, og ønsker mer fokus på kvinnene som fiskere, båteiere og samarbeidspartnere.

Professor Siri Gerrard på sitt kontor i Alta

– Den kvinnelige rollen innen fiskeri har det vært snakket altfor lite om, mener professor og kjønnsforsker Siri Gerrard ved UiT Norges arktiske universitet

Foto: Marte Lindi

Kvotesystemet gir færre kvinnelige fiskere

Antallet kvinnelige fiskere har gått ned fra over 500 registrerte på 80-tallet til 273 i 2016.

Under fiskeriforhandlingene i 2005–2006 var det en målsetting om fem prosent kvinnelige fiskere innen 2020. Det målet er ikke nådd.

Gerrard tror innføringa av kvotesystemet har ført til færre kvinnelige fiskere, og foreslår innføring av egne kvinnekvoter.

– At de tjener godt er kanskje det viktigste tiltaket vi har. Det offentlige kunne også hjulpet med støtte til kjøp av båt og utstyr for kvinner som ønsker å etablere seg, sier professoren.

VALG 2015

Fisker Roar Åge Pedersen har ikke selv ansatt kvinner ombord hos seg, det har ikke høvd seg sånn.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Fisker Roar Åge Pedersen har selv aldri ansatt en kvinne på sin båt, men han har blitt kontakta av kvinner som ønsker innpass i bransjen.

– Hvis vi tar imot ei dame, så er det ikke noe vi kan gjøre for å tilrettelegge. Men økonomisk hjelp til egen båt og styre egen hverdag selv, hadde kanskje vært et tiltak som kan virke, sier Pedersen.

– Men hvem som skal betale, det vet jeg ikke, sier fiskeren.

Gir mye å bestemme egen hverdag

I 2016 ga omstillingsselskapet OmKapp KF tilskudd til ei kvinne som kjøpte seg egen båt i Nordkapp. De vet også om flere kvinnelige fiskere som, uten tilskudd, har kjøpt båt sammen med mannen sin.

Kari Lene Olsen

Daglig leder Kari Lene Olsen i omstillingsselskapet OmKapp i Nordkapp, tror rekruttering av kvinner til fiskeryrket kan være utfordrende.

Foto: Hilde Wøhni Joachimsen / NRK

Kari Lene Olsen i OmKapp KF synes det er gledelig med flere kvinner i fiskeriene i Finnmark igjen.

– Det er tøffe tak og fysisk krevende, men det gir så mye for de kvinnene jeg kjenner å bestemme hverdagen sin selv. Ikke minst gjør godt fiske de siste årene, at de tjener godt på å være fisker, sier Olsen.