Hopp til innhold

– Kvinneforakt har fritt spillerom i Forsvaret

Forsker mener Forsvaret må ta tak før kjønnsnøytral verneplikt innføres i 2015.

Kvinner i Forsvaret.

Er Forsvaret klar for at loven om verneplikt skal endres, slik at den også gjelder jenter?

Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret

Sist fredag vedtok Stortinget at loven skal endres, slik at verneplikten fra 2015 også skal gjelde jenter.

May-Britt Ellingsen, seniorforsker ved Norut Tromsø, har forsket på hvordan organisasjonskulturen i Forsvaret spiller inn i forhold til å rekruttere og beholde kvinner i Forsvaret.

– Alltid på bortebane

– Forsvaret må omstille seg dersom vi skal ha kjønnsnøytral verneplikt, sier Ellingsen til NRK.

Ellingsen mener kvinner hele tiden er på bortebane når de er i Forsvaret.

– Kvinner er i en minoritetsposisjon, fordi Forsvaret er preget av en mannskultur. Kvinnene måles ut fra mannen som målestokk, sier Ellingsen.

Ellingsen mener at Forsvaret må ta tak i enkelte sider av mannskulturen. Det til tross for at Forsvaret skal trene folk til å bruke makt og våpen, og til tross for at kvinnene som er i Forsvaret i dag selv har valgt karrieren.

May-Britt Ellingsen

May-Britt Ellingsen mener Forsvaret må ta tak og omstille seg før kjønnsnøytral verneplikt innføres i 2015.

Foto: Pia Tøhaug / NRK

Sexifisert sjargong

– Når det med kjønnsnøytral verneplikt kommer kvinner inn i Forsvaret som ikke selv har valgt det, må det tas tak. Signaler jeg fikk fra jenter i Forsvaret mens jeg forsket gikk ut på at kvinneforakt har fritt spillerom i Forsvaret. Det samme sier fersk forskning fra Forsvarets forskningsinstitutt og Krigsskolen.

Ifølge Ellingsen handler det om nedlatende behandling og sexifisert sjargong på kvinners sin bekostning, det være seg ordspill og sanger. Mange jenter opplever også en stadig understreking at kvinners tilkortkomming både rent generelt, men særlig i forhold til de fysiske kravene.

– En jente må bære like tungt som en gutt. Og man kan jo spørre seg hvordan det føles for en jente å sove med en haug med gutter i et telt når man må ligge å høre på guttenes sexprat hele natta, sier Ellingsen.

Marianne Øiahals, kommunikasjonssjef i Hæren

Kommunikasjonssjef i Hæren, Marianne Øiahals, kjenner seg ikke helt igjen i uttalelsene om at kvinneforakt har fritt spillerom i Forsvaret.

Foto: Forsvaret

– Kjenner meg ikke igjen

Kommunikasjonssjef i Hæren, Marianne Øiahals, har jobbet åtte år i Forsvaret, og hun kjenner seg ikke helt igjen i Norut-forskerens beskrivelser.

– Jeg har jobbet noen år utenfor Forsvaret, og en av grunnene til at jeg ville tilbake var arbeidsmiljøet sier Øiahals.

Men Øiahals er likevel enig i at Forsvaret er preget av en maskulin kultur.

– Det er ikke noen tvil om at med 91 % menn har Hæren en maskulin organisasjonskultur. Men jeg møter ikke flere utrivelige folk i Forsvaret enn ellers, sier Øiahals.

Hun er heller ikke enig i Ellingsens uttalelser om de fysiske kravene.

– Fysiske opptakskrav teller kun 10 % for om du kommer inn i Forsvaret.

– En av verdens beste

Hun innrømmer at noe av utstyret i Forsvaret kunne vært bedre tilpasset kvinner, men legger til at Forsvaret har vært igjennom en betydelig modernisering de siste ti årene.

– Vi er et av verdens mest moderne Forsvar når det kommer til grunnutrustning til soldater. Noe av utstyret kunne nok vært bedre tilpasset kvinner, men når det er sagt, så veier jo en skuddsikker vest det den veier.

Øiahals mener også at Forsvaret har forbedret seg når det kommer til kvinnefiendtlig sjargong og marsjsanger.

Kvinnelig befal

Obligatorisk sesjon for kvinner ble innført i 2010. Forsvaret har hatt en målsetting om en kvinneandel på 15 prosent, men målet er aldri blitt nådd. Likevel er målsettingen økt til 20 prosent innen 2020.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Ingen tvil om at det eksisterer

– At det eksisterer er det ikke noen tvil om, men det var mye mer av det da jeg startet i Forsvaret. Det er bare et tidsspørsmål før vi får bukt med det, sier hun.

Øiahals er likevel enig i at Forsvaret må igjennom en del omstilling når kjønnsnøytral verneplikt skal innføres.

– Vi har hatt stort fokus på det, men vi må gjøre mange tiltak for å sørge for bedre for kvinner. Enkle ting som tilstrekkelig antall dusjer og toaletter, fasilitetene er tilpasset menn.