Hopp til innhold

– Kutt i Innovasjon Norge vil ramme Finnmark hardt

Det mener tidligere styreleder Torill Bakken Kåven. Fredag blir det klart hvor mange som mister jobben i Innovasjon Norge Finnmark.

Kutt i Innovasjon Norge

Bedriften Nordlysmat er blitt en levevei for Torill Bakken Kåven.

Foto: Astrid Krogh / NRK

Bedriften Nordlysmat er blitt en levevei for Torill Bakken Kåven, men hun tror ikke det ville vært mulig uten Innovasjon Norges lokale tilstedeværelse.

– Det er stort sett bare meg som har drevet med utmarksnæring på dette nivået. Jeg har hele tiden gått foran og forsøkt å bane vei for andre samt testet ut markedskanaler. Mye har vært vellykket, og noe har vært mislykket, sier Kåven, som er tidligere styreleder for Innovasjon Norge i Finnmark.

– Men det er ene og alene fordi jeg har fått hjelp økonomisk at vi har fått testet ut hva som duger.

Mæland: - Utfordrende modell

Monica Mæland

Næringsministeren mener at dagens modell er moden for forandring.

Foto: Remi Sagen / NRK

Fredag blir det klart hvor mange som mister jobben i Innovasjon Norge Finnmark.

Samtidig har regjeringen lagt inn forslag om å legge ned alle regionstyrer og at fylkeskommunene skal miste sitt eierskap. Innovasjon Norge blir i så fall heleid av staten.

Dét tror Kåven kan gå hardt utover næringslivet i fylket:

– Tanken om at de skal bry seg om noen ute på den ytterste kant av landet, har jeg ikke tro på. Jeg kjenner systemet for godt til å ha troa på det, sier hun.

Næringsminister Monica Mæland (H) påpeker overfor NRK at staten eier 51 prosent, mens fylkeskommune eier 2,6 prosent, hver, av Innovasjon Norge.

– Modellen gir noen utfordringer. I ytterste konsekvens må enkelte saker behandles i 20 ulike politiske organisasjoner.

Ministeren mener derfor det er unødvendig med en så «komplisert» struktur.

– De overordnede premissene for Innovasjon Norge settes jo av Stortinget gjennom en egen lov, budsjetter og oppfølging av stortingsmeldinger.

Kåven: - Rammer bredt

Når det gjelder at regjeringen ønsker å fjerne de regionale styrene, svarer Mæland at styret i Innovasjon Norge har ansvar for at saksbehandlingen er forsvarlig.

– Da bør de også kunne innrette beslutningsstrukturen i tråd med utviklingen i både næringslivet og samfunnet. Vi ønsker å gi styret i selskapet handlingsrom slik at de ulike kontorene kan spesialisere seg mer og bygge opp sterke fagmiljø ut fra regionale behov.

For Kåven tror ikke dette vil smerte for Finnmark alene.

– Finnmark er et utkatsstrøk, som andre steder i landet. Hvis alt skal sentralstyres fra Oslo, er det ikke lett å se de utfordringene man sitter med andre steder. Man er seg selv nærmest.