– Harstad kan bygge Bjarkøyforbindelsen

– Det er godt mulig at en robust kommune i Sør-Troms sjøl kan ta ansvaret for finansiering og bygging av Bjarkøyforbindelsen. Det sier statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet , tidligere stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (FrP).

Per-Willy Amundsen

– Robuste kommuner kan gjøre jobber som fylkene gjør i dag, mener statssekretær Per-Willy Amundsen i Kommunal- og regionaldepartementet

Foto: FrP

Amundsen, som sjøl er fra Harstad,

peker dermed på en alternativ løsning for å gi innbyggerne i tidligere Bjarkøy kommune en bedre og raskere reisevei inn til fastlandet.

Brutte løfter

1.januar 2013 slo Bjarkøy kommune seg sammen med Harstad kommune. Kommunesammenslåinga skjedde frivillig.

Forutsetninga var at den såkalte Bjarkøyforbindelsen skulle bygges av Troms fylkeskommune. En tunnel og ei bro skulle erstatte ferga som går mellom Bjarkøy, Sandsøy og Grytøy.

Det første spadestikket skulle ha vært tatt for lenge siden.

Kart Bjarkøyforbindelsen

Forbindelsen er planlagt med tunnel mellom Grytøy og Bjarkøy og fylling/bro til Sandsøy

Nå har fylkespolitikerne i Troms bygd opp et enormt økonomisk underskudd. Troms fylke har derfor ikke penger til å bygge verken Bjarkøyforbindelsen eller andre større prosjekter.

Derfor tør ingen fylkespolitikere å si noe som helst om når eller om Bjarkøyforbindelsen blir realisert i overskuelig framtid.

Lover seriøs behandling

Statssekretær Per-Willy Amundsen er opptatt av å finne andre måter å realisere Bjarkøyforbindelsen på enn via Troms fylkeskommune.

– Vi mener at robuste kommuner med kompetanse og muskler godt kan overta oppgaver som fylkene har i dag.

LES:

– Vi snakker nå både om veiutbygging og ansvar for videregående skoler.
Nettopp i sør-Troms ligger forholdene godt til rette for å etablere en robust kommune. Regionen har et sterkt næringsliv og et solid befolkningsgrunnlag. Det er et godt utgangspunkt, sier Amundsen.

En søknad fra Harstad kommune om å få ta ansvaret for å bygge og finansiere Bjarkøyforbindelsen vil få en seriøs behandling, lover statssekretær Per-Willy Amundsen.

LES:

9 av 10 ville slå sammen

Da det ble holdt folkeavstemming i Bjarkøy kommune om sammenslåing med Harstad, sa 9 av 10 ja.


Forutsetninga var imidlertid at Bjarkøyforbindelsen skulle bygges for å lette reisa inn til Harstad og fastlandet.

Prosjektet skulle koste i overkant av 700 millioner kroner. 200 millioner skulle Troms fylkeskommune stå for. Det er disse pengene fylkespolitikerne ikke har.

Vil skilles

Onsdag i neste uke er det innkalt til nytt folkemøte i Bjarkøy. Et tema som ligger i dagen er skilsmisse fra Harstad fordi forutsetningene for sammenslåinga er borte.

Kjell Arvid Andersen fra Bjarkøy er blant initiativtakerne til folkemøtet i neste uke. Sjøl har han flyttet til Harstad, men har familien sin på Bjarkøy.


– Forutsetningene for kommunesammenslåinga er brutt. Nå er mye av motivet for sammenslåinga borte, sier han.

LES OGSÅ:

Et svik

Ordfører i den sammenslåtte Bjarkøy kommune, Jorunn Berg kaller det som nå skjer for et svik.

Jorunn Berg

– Det som skjer er et svik mot folk i den tidligere Bjarkøy kommune, mener daværende ordfører Jorunn Berg

Foto: Martin Mortensen / NRK

– Nå når gulrota er tatt bort ser jeg ikke lenger fordelen med å være en del av Harstad kommune, sier hun.

Toralf Rognli er næringsdrivende på Bjarkøy. Han finner vi ombord på ei av de to fergene Bjarkøyfolket må ta for å komme seg til fastlandet.

– Vi er lurt trill rundt. Rett og slett, sier Rognli.
– Det er ikke rart at man går ut og advarer andre kommuner mot å gå med på sammenslåing.
Han mener at det ikke finnes noen garanti for at løftene som gis rundt en frivillig kommunesammenslåing ikke brytes.

Toralf Rognli

– Vi er lurt trill rundt, sier næringsdrivende Toralf Rognli fra Bjarkøy

Foto: Martin Morrtensen / NRK

– Ja, vi kan

Ordfører i den sammenslåtte Harstad og Bjarkøy kommune, Marianne Bremnes er parat til å overta oppgaver som fylkeskommunen har ansvar for i dag.

– Jeg ser at det er helt nødvendig å etablere sterkere og mer slagkraftige kommuner.
Klarer vi det, klarer vi også å ta på oss flere og større oppgaver. Å hanskes med et prosjekt som Bjarkøyforbindelsen ligger innafor denne ramma. Ei forutsetning er naturligvis at kommunene da får de pengene som i dag overføres til fylkeskommunen, sier Bremnes.

Tåler ikke løftebrudd

Marianne Bremnes

– Løftene er brutt, sier Harstad-ordfører Marianne Bremnes (A)

Foto: Per-Einar Grønmo

Også ordføreren i Harstad synes det er grunn til å minne om forutsetninga for den frivillige sammenslåinga mellom Bjarkøy og Harstad.

– Bjarkøyforbindelsen skulle bygges. Ja faktisk skulle bygginga allerede nå ha vært i gang.

Folk må kunne stole på at løftene blir holdt. Så langt er ikke løftene innfridd. Det lover ikke godt for Stortingets ønske om at flere kommuner skal slå seg sammen på frivillig basis.

Man kan ikke bruke gulrota som lokkemat for i neste omgang å nappe den bort, sier ordfører Marianne Bremnes i Harstad.