– Klarer ikke mer vindkraft

Varanger kraft bygger vindkraftverk til 600 millioner i Berlevåg - men da er det ikke plass til mer vindkraft i Øst-Finnmark.

Vindmølleparken på Smøla.

Bygginga av Raggovidda vindkraftverk i Berlevåg starter i juni. I løpet av ett år skal 15 vindturbiner opp.

Foto: Kjell Herskedal, Herskedal, Kjell, Kjell Herskedal

Straks snøen er borte starter Varanger Kraft bygginga av et vindkraftverk i Berlevåg til 600 millioner kroner.

Men når det står ferdig, blir det ikke bygd flere. Strømnettet har ikke plass til mer, sier administrerende direktør Kjell Eliassen.

– Fra Varanger Krafts side blir det ingen flere vindkraftverk før sentralnettet til Øst-Finnmark er styrket. Frem til da har sentralnettet kapasitet både til Raggovidda vindkraftverk med sine 45 MW og Finnmark Krafts planlagte vindkraftverk på Hamnefjell i Båtsfjord, som får 50 MW installert effekt, sier han.

15 vindturbiner skal opp

Bygginga av Raggovidda vindkraftverk i Berlevåg starter i juni. I løpet av ett år skal 15 vindturbiner opp.

Prisen blir 600 millioner kroner. Når anlegget kommer i drift, kan det gi strøm nok til 9500 familier hvert år.

Varanger Kraft har konsesjon for fire ganger så mye vindkraft, men er avhengig av ny kraftlinje mellom Skaidi og Varangerbotn.

– Det at linja kommer på plass vil gi en mulighet til å utvide vindparken, men med signalene vi har fra statlige myndigheter, så kommer det tidligst i 2024-2025, sier han.

Samlet plan

Sametinget vil ha en samla plan for alle inngrep i Finnmark før enda flere vindparker kan bygges.

Men i Berlevåg er avtalen med reindrifta på plass.

– Den går i korthet ut på at vi skal ta hensyn til hverandre. Det er ikke beiteområde, men kan være et luftingsområde på sommerstid, sier han.