– Kjente til marked i Finnmark

Tyskeren forklarer seg om kontakten med den andre tiltalte advokaten i saken. De skal ha snakket om markedet for å selge amfetamin i Finnmark. Ifølge tyskeren har den tiltalte advokaten sagt at han kjenner markedet i Finnmark, og at det er mulig å selge mellom 20 og 30 kilo amfetamin der i kvartalet.