Kommende Afghanistansoldater kjenner seg ikke igjen

Men generalinspektøren tar selvkritikk.

Video Soldater kjenner seg ikke igjen i påstander

Soldater i Indre Troms som snart skal til Afghanistan kjenner seg ikke igjen i beskrivelser fra Afghanistan om at krig er bedre enn sex. Videoreporter: Arild D. Moe

Forsvaret rystes av påstander om dårlige holdninger blant norske soldater i Afghanistan.

Noen av soldatene mener at krig er bedre enn sex.

I Indre Troms trenes mange av soldatene som skal til Afghanistan. Flere soldater her som snart skal til Afghanistan, kjenner seg ikke igjen i slike beskrivelser.

– Det er klart at det er tøft å være i Afghanistan. Det er høyt press og høyt tempo, og det gjør noe med folk. Men det der er ikke et problem som jeg noen gang har sett når jeg selv har vært i Afghanistan, sier troppsjef Otto Almås.

– Ikke sånn i min kameratgjeng

Den brutale virkeligheta i Afghanistan utfordrer soldatenes holdninger. I et nytt manneblad og i dagens VG hevdes det at soldater synes mer om å krige enn å ha sex, men det kjenner ikke neste soldatstyrke på Setermoen seg igjen i.

– Vi skal til Afghanistan primært for å gi hjelp, sier vognfører Anne Sigrid Stai.

– Men det blir likevel noen tøffe holdninger i en sånn kameratgjeng?

– Det vet jeg ingenting om. Jeg opplever det ikke sånn selv. I min kameratgjeng er det ikke sånn som det er fremstilt i media, sier Stai.

Generalinspektør vil støtte soldatene

I forsvarets ledelse har soldatsitatene skapt krisemøter i helga, men øverste hærsjef er opptatt av å støtte soldatene.

Per Sverre Opedal
Foto: Jan Inge Thomassen

– Jeg mener at nå må vi i første omgang sette fokus på ledelse og ledelsesansvar, der jeg må ta min del i så måte, sier generalinspektør for Hæren, Per Sverre Opedal.

– Betyr det at det kan komme til å rulle hoder her?

– Jeg er først og fremst opptatt av å støtte soldatene, få soldatenes situasjon fram, og markere tydelig de verdiene vi står for i utøvelsen av yrket vårt.

I desember drar neste norske kontingent til Afghanistan, og sjefen deres setter enda mer inn på holdningsarbeid.

– Jeg tror ikke at dette setter oss noe særlig tilbake på noen måte. Holdninger og kultur er noe vi bruker tid på. Det er kjent at oppdraget i Afghanistan er særdeles krevende, og da må man være bevisst både før man reiser, underveis, og når man kommer tilbake, sier oberst Fred Arne Jacobsen.

Soldater kjenner seg ikke igjen i VG-oppslag

Oberst Fred Arne Jacobsen, vognfører Anne Sigrid Stai og troppsjef Otto Almås er ikke enige i det som har kommet fram om soldater i Afghanistan.

Foto: Arild Moe