– Kan få alvorlige konsekvenser for barna

Mange barn som skulle vært til helsesøster får ikke time på grunn av lav bemanning i Alta kommune.

Illustrasjonsfoto: Lite barn får vaksine

Mange barn får ikke oppfølging på helsestasjonen i Alta på grunn av dårlig bemanning.

Foto: Colourbox

– Vi har for dårlig bemanning i helsesøstertjenesten på grunn av høyt sykefravær. For de ungene som ikke får kontroller i helsestasjonen og skolehelsetjenesten, så kan det fort være noen som burde vært fulgt opp som vi ikke oppdager, sier Tone Dervo, som er avdelingsleder ved helsesøstertjenesten i Alta.

Tone Darvo

Avdelingsleder ved helsesøstertjenesten i Alta, Tone Darvo, er bekymret over den dårlige bemanningen.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

Hun opplever den nåværende bemanningssituasjonen som dramatisk for barna i kommunen.

– Vi har ikke folk nok til å dekke tjenester på helsestasjonen, som er 0-6 år. Det betyr at det er mange barn som skulle ha vært hos helsesøster, men som ikke får oppfølging.

– Foreldre klarer ikke se utviklingsavvikene

De går nå gjennom lister og må vurdere hvem som skal få time. De det ikke er ressurser til, får timen sin avlyst. Hun forteller at bemanningsproblemet også finnes i skolehelsetjenesten, og beskriver situasjonen som alvorlig.

– Spesielt for de yngre ungene kan det få ganske store konsekvenser. Utviklingen går så fort, og foreldre klarer ikke alltid å se disse utviklingsavvikene like godt som en dreven helsesøster kan, sier hun.

Bjørn Atle Hansen

Rådmann i Alta, Bjørn Atle Hansen, sier at kommunen ikke kan leve med dette over tid.

Foto: Alta kommune

Fylkesmannen i Finnmark sine nettsider står det at man har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der man bor, eller der man for tiden oppholder seg.

– Dette betyr jo at kommunen ikke klarer å levere de tjenestene som dere er pliktige å gjøre, hva gjør dere nå for å rette på det?

– På grunn av at vi har veldig redusert kapasitet må vi prioritere ganske strengt i forhold til hva vi bruker de ressursene vi har igjen på. Utfordringen er jo at det ikke er helsesøstre som går rundt uten jobb i Finnmark, det er ikke så enkelt å få tak i fagutdannede folk, sier Rådmann i Alta, Bjørn Atle Hansen.

– Ingen bemanning på vaksinasjonskontoret

Også andre områder er rammet av at helsesøstertjenesten i Alta er underbemannet. Vaksinering ved utenlandsreiser har blitt nedprioritert.

– Vi har ingen bemanning på vaksinasjonskontoret i Alta. Det fører til at de som skal reise til sydligere strøk ikke får vaksiner her hos oss, sier Dervo.

Alta helsesenter

Det er ingen bemanning på vaksinasjonskontoret på Alta helsesenter.

Foto: Rebekka Ellingsen

Hun forteller at de fleste har forståelse for at de ikke har kapasitet til å gi vaksiner, men at noen har skrevet inn klager.

– Andre blir fortvilte, de har vært hos sin fastlege og fått vaksiner på resept og kommer hit for å få de satt, og forventer å få en tjeneste.

– Vi kan ikke leve med dette over tid, så vi jobber veldig med å få rekruttert inn vikarer. Det ser ut til at vi i alle fall skal få tak i noen, også vil forhåpentligvis noen av de som er borte komme tilbake etterhvert og utover sommeren. Vi håper at situasjonen skal være tilbake til normalen etter sommeren, sier Rådmannen.