Fornybar energi kan utkonkurrere olje fra nord

Oljen fra Johan Castberg-feltet i Barentshavet kan bli så dyr at den utkonkurreres av fornybar energi, mener professor. Oljeminister Tord Lien er ikke enig.

Terminal Veidnes

Hit til Veidnes håper man i Nordkapp at oljen fra Johan Castberg-feltet skal hentes i land.

Foto: Statoil

I tillegg til å bryte internasjonale klimamål, vil oljen fra Johan Castberg kunne bli utkonkurrert av fornybar energi.

Det mener professor Gunnar Kvåle ved senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen.

– Nå er det en risiko for at dette blir et tapsprosjekt uavhengig av hvordan denne oljen tas i land, sier Kvåle

Usikker på produsjonsløsning

Denne uka kom nyheten om at Statoil utsetter avgjørelsen om hva de skal gjøre med oljen fra Johan Castberg-feltet til 2015. Statoil er usikker på om de vil satse på en ilandføring av oljen i Nordkapp eller løsninger med produksjonsskip.

I Nordkapp håper man på at et ilandføringsanlegg vil kunne gi en rekke nye arbeidsplasser, men Statoil sier at denne løsningen vil koste om lag 10 milliarder mer enn en løsning til havs.

– Tapsprosjekt

Professor Kvåle har engasjert seg i oljesaken og mener Castberg-prosjektet kan bli et tap-prosjekt, uavhengig av produksjonsløsning.

– Det er gjort beregninger på dette fra noe som heter «Carbon Tracker Initiative» som viser at denne typen utbygginger blir for dyre. Det vil koste mer å produsere denne oljen enn det er mulig å kjøpe fornybar energi for.

I tillegg peker han på at Norge må ta sin del av globale karbonkutt.

– Tre fjerdedeler av oljereservene globalt må bli liggende dersom vi skal nå det såkalte togradersmålet for global oppvarming. Da må også en del av de norske funnene bli liggende.

– Blir utbygd

– Olje fra Johan Castberg er det definitivt plass til også i et togradersenario, sier olje- og energiminister Tord Lien fra Fremskrittspartiet.

Han tror både klimamessige og økonomiske hensyn vil bli møtt. Nå skal det jobbes videre med fordeler og ulemper ved utbygging av oljefeltet. Men Lien er klar: Utvinning, det får de.

– Jeg er overbevist om at de store energiressursene i Johan Castberg-feltet vil bli produsert, til stor glede for befolkningen i Nord-Norge. Jeg håper vi finner en god og robust utbyggingsløsning for å få til det, sier Lien.