– Jeg er ikke overrasket

Bjarne Johansen, reindrifta og hytteeierne får ikke eiendomsrett i Gulgofjord. Det kom fram i dag da Finnmarkskommisjonen la fram sin rapport. Gruppa får likevel lov til å forpakte elva.

Bjarne Johansen, Tana

Bjarne Johansesen fra Gulgofjord er ikke overrasket over rapporten fra Finnmarkskommisjonen. Men sier at han vil anbefale gruppa å ta det videre til Utmarksdomstolen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

I dag har Finnmarkskommisjonen lagt fram sin rapport på hvem som har retten til land og vann på Varangerhalvøya vest.

Det er kommet inn sju rettighetskrav i området. De sju er ganske ulike. De spenner seg fra privatpersoner med besteforeldre som de mener har brukt en spesifikk plass til sjølaksefiske siden starten av 1900-tallet. Andre igjen er hytteforeninger og bygdelag, som mener de har krav på å forpakte lakseelva. Og så er det to reinbeitedistrikt, som har krevd eiendomsrett.

Et av eiendomskravene kom fra Gulgofjord hvor fastboende, hytteeierne, reindrifta og sjølaksefiskerne i området gått sammen. De har krevd eiendomsrett til området, med bakgrunn i det juridiske begrepet «alders tids bruk».

Kart 2

Kravene som var kommet inn til Felt 6.

Foto: Finnmarkskommisjonen

Ikke overrasket

– Jeg ble ikke overrasket. Jeg har fulgt med på tidligere felt. Det positive er at vi får forvalte Trollfjordelva, men det negative er at vi ikke forvalte Store Molvik, sier Bjarne Johansen, som fremmet kravet på vegne av dem som oppholder seg i området.

– Nei, og det var på grunn av at det ikke var fastboende folk der. Eiendomsretten gjaldt fram til 70-tallet da det bodde folk der, men da de flyttet så forsvant den. Men de sier at hvis det igjen kommer fastboende der, så er rettigheten oppe og går igjen, sier Johansen.

– Har du forståelse for dette?

– Jeg har ikke fått lest hele rapporten enda. Men jeg har forståelse, men er skuffet over eiendomsretten som var et felles krav fra alle i Gulgofjord. Men det er også en sak som kan prøves for Utmarksdomstolen.

– Skal dere det?

– Vi må snakke sammen, så det er vanskelig å konkludere det nå. Men jeg kommer til å tilråde dette, sier Johansen.

– Et komplisert felt

Jon Gauslaa, leder for Finnmarkskommisjonen.

Jon Gauslaa, leder for Finnmarkskommisjonen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Leder for Finnmarkskommisjonen Jon Gauslaa sa tidligere i uka at Felt 6 var mye mer komplisert enn de hadde forventet.

– Den historiske dokumentasjonen har vært vanskeligst. I Gulgofjorden har det vært en særpreget situasjon. Lokalbefolkningen styrte seg selv der og de hadde eiendomsrett, men når de har flyttet fra, så er ikke den virksom. Men fortsatt har de fiskerett der.

– De har kollektiv rett til fiske i Trollfjordelva og båtlandingsplasser og andre alminnelige rettigheter, tilføyer han.

Ingen eiendomsrett til reindrifta

I tillegg har reinbeitedistrikt 6 lagt inn krav til eiendomsrett. Men dette har de ikke fått.

– Vår vurdering er at de ikke har utøvd bruk ut over alminnelig reindriftsrett. Man oppfyller dermed ikke vilkår til eksklusiv bruk.

NRK har vært i kontakt med Reinbeitedistrikt 6, som altså hadde fremmet krav til eiendomsrett i området. Representant Frank Inge Sivertsen og resten av distriktet er for tiden på fjellet og jobber, og sier i en kommentar til NRK at de ikke får lest rapporten før over helgen.

Frank Inge Sivertsen

Frank Inge Sivertsen i Reinbeitedistrikt 6. Distriktet fikk ikke eiendomsrett.

Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

Nyheter fra Troms og Finnmark

Vilde Kristine Malmo

Se kveldens Nordnytt med Vilde Kristine Malmo

Se kveldens Nordnytt med Vilde Kristine Malmo