– Jeg blir veldig berørt av dette

Interesseorganisasjoner slår alarm fordi svært mange bekymringsmeldinger til barnevernet blir undersøkt for seint. Tromsø kommune sier de jobber

Barn som opplever omsorgssvikt får ikke hjelp i tide.

– Jeg blir veldig berørt av dette, og syns det er forferdelig vanskelig, sier Anna Amdahl Fyhn, byråd for utdanning i Tromsø kommune.

Ifølge tall NRK har fått tilgang på fra Troms fylkeskommune så bryter halvparten av alle tromskommune loven om barneverntjenester.

Når barnevernet mottar en bekymringsmelding om et barn skal de ifølge loven snarest og senest innen en uke vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser. En slik undersøkelse skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder. I særlige tilfeller kan fristen være seks måneder ifølge paragraf 4–3.

Bryter loven i 77 saker

I Tromsø er det i dag 77 slike bekymringsmeldinger som ikke er undersøkt innen denne tremånedersfristen. Hvert år får kommunen inn nesten 600 bekymringsmeldinger.

– Hva gjør kommunen med dette?

– Vi har god kompetanse på barnevernet i Tromsø. Vi har en god ledelse på det og vi prøver å tilføre midler så de ikke blir sittende i en skvis, men klarer å gjennomføre det de er pålagt å gjennomføre, sier Amdahl Fyhn.

barnevernsbarn

Cecilie Haugland (BAR Tromsø) og Veronika Løveng-Hansen (Landsforeningen for barnevernsbarn) er bekymret for de mange fristbruddene i Troms.

Foto: trygve andreassen / nrk

Interesseorganisasjonene Barn av rusmisbrukere (BAR) og Landsforeningen for barnevernsbarn er bekymret for det høye antallet fristbrudd. De får høre mange historier fra norske barn.

– De forteller hvordan det er å leve sammen med foreldre som ruser seg. De forteller om sine bekymringer, tanker ønsker og drømmer. Ja alt, sier Cecilie Haugland, leder for BAR Tromsø.

Vanskelig hverdag

Hun forteller at mange av disse barna opplever hverdagen som vanskelig på mange områder.

– De sliter med en følelse av at de ikke er verdt noe. Mange har også utfordringer med angst og depresjoner, sier Haugland.

Veronika Løveng-Hansen, leder i Landsforeningen for barnevernsbarn, har selv vært barnevernsbarn. Hun sier at for henne var hjelpe hun fikk fra barnevernet avgjørende for at hun skulle komme dit hun er i dag.

– Derfor er det veldig alvorlig at det er ganske mange barn i Troms som ikke får den hjelpa de trenger i tide, sier Løveng-Hansen.