– Jakter sjeldne egg med helikopter

Egg og levende fugler fra Finnmark er storbutikk for kriminelle. Enkelte arter er så verdifulle at helikopter har vært brukt for å finne reir.

Dag Gjerstad

Ornitolog Dag Gjerstad ber folk være årvåkne overfor folk med uærlige hensikter. - Vi vet at faunakriminelle har brukt helikopter for å finne sjeldne fuglereir, sier han.

Foto: Knut Arne Oseid / NRK

– Det er store penger i kjøp og salg av egg eller levende fugler. Dessverre tror vi bare det er toppen av isfjellet vi registrerer, sier miljøkoordinator Kai Broks ved Øst-Finnmark politidistrikt.

Kai Broks

Kai Broks er miljøkoordinator ved Øst-Finnmark Politidistrikt.

Foto: Halldor Asvall / NRK

Han forteller at de har gode indikasjoner på at handel med sjeldne fugler og egg er godt organisert.

– Da vi for noen år siden pågrep en finsk samler så hadde han forgreininger til samlere i Europa. Og han selv hadde om lag 10.000 egg hjemme. Da kan man tenke seg hvor stort dette er, sier Broks.

Men politiet gjør svært få pågripelser. Broks har tidligere karakterisert jakten på kriminelle i kategorien for umulig.

Faunakkrim

For to år siden gjorde finsk tollvesen et kjempebeslag av egg. Mange stammet fra Finnmark.

GPS-merkede fuglekasser

Han forteller og om et tysk ektepar som ble stanset med bilen full av fuglekasser. Forklaringa på hvorfor var at de hadde med kassene for å sette de ut slik at fuglene skulle klare seg gjennom den kalde vinteren.

– Men saken er jo at de setter ut slike kasser, gps-merker posisjonen og kommer så tilbake neste år for å hente eggene, forklarer Broks.

Og han legger til at rødlistemerkede fugler har svært stor verdi.

Reirsøk med helikopter

Dag Gjerstad fra Norsk ornitologisk forening i Finnmark er også svært bekymra.

– Det er jo en forkastelig aktivitet som foregår. Vi vet at det faktisk har vært benyttet helikopter for å komme seg fram til reir som ligger langt fra vei, forteller Gjerstad.

Han oppfordrer folk til å være oppmerksomme på aktivitet som kan ha sammenheng med slik faunakriminalitet.

– Norge har jo et internasjonalt ansvar for å ta vare på de artene vi har. Og når spesielt rødlistemerkede arter er så attraktive, så må vi passe på, sier han.

Snøugle på hekkeplass

– Vi vet at faunakriminelle har brukt helikopter for å lokalisere reir til snøugla, sier Dag Gjerstad i Norsk onritologisk forening i Finnmark.

Foto: Knut-Sverre Horn