– Utenlandske investorer «voldtar» Finnmark

Neste år blir det enklere å få tillatelse til å starte utvinning av edle metaller. Folkeaksjon i Finnmark advarer mot griske gruveselskaper.

Bernt Nilsen

– Utenlandske gruveselskaper er i ferd med å rane Finnmark, mener Bernt Nilsen i Folkeaskjonen mot giftutslipp i Bøkfjorden.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

– Utenlandske gruveselskaper er i ferd med å rane Finnmark, mener Folkeaskjonen mot giftutslipp i Bøkfjorden.

På nyåret legger Regjeringen frem sin mineralstrategi som er ment å få fortgang i gruvevirksomheten.

– Vi blir ranet av utenlandske investorer som «voldtar» Finnmark, og som tenker veldig kortsiktig, sier Bernt Nilsen, som leder folkeaksjonen mot giftutslipp i Bøkfjorden i Kirkenes i Finnmark.

Der er det deponi for gruveavfall fra Sydvaranger Gruve, og presset om å øke utslippene øker.

Mineraler på vidda

Egil Olli

– Sametinget sier ikke nei på generelt grunnlag, men det samiske folk skal være med å bestemme hvor det skal gjøres og hva som skal gjøres, sier Sametingspresident Egil Olli.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Men det er på Finnmarksvidda presset om å utvinne kan bli aller størst.

På Finnmarksvidda finnes det store forekomster av gull, kobber og kanskje diamanter. Og det kan bli enklere for kommunene å si ja til gruveindustri, hvis alle får glede av verdiene som ligger i berggrunnen på vidda.

– Sametinget sier ikke nei på generelt grunnlag, men det samiske folk skal være med å bestemme hvor det skal gjøres og hva som skal gjøres, sa Sametingspresident Egil Olli, da han forrige uke var i Oslo for gi innspill til Regjeringens nye mineralstrategi.

Den kommer på nyåret.

– Legger man det til rette, så tror jeg at det går an å leve side om side, sier han.

– For det er en del yngre samer som tenker at gruvenæringen kan være en god framtid?

– Selvfølgelig, sier Olli.

Optimist for gruvenæringa

Bernt Stilluf Karlsen

Gjennom Bernt Stilluf Karlsen har et Kanadisk gruveselskap kjøpt opp leterettigheter for 5 % av hele Norges landareal.

Foto: Fjeldstad, Knut / SCANPIX

Gjennom Bernt Stilluf Karlsen har et Kanadisk gruveselskap kjøpt opp leterettigheter for 5 % av hele Norges landareal. Det er ingen tvil om hva som er målet.

– Det e rå finne gull i Norge, sier Bernt Stilluf Karlsen.

Han er optimist for gruvenæringens vegne.

– Bør det komme foran reindrift, tenker du?

– Nei, ikke som et generelt prinsipp, men det må være en avveining, sier Karlsen.

Lover å ta en avveining

Næringsministeren lover å ta en avveining både til miljø og gruveinteresser.

Men Bern Nilsen i folkeaksjonen mot giftutslipp i Bøkfjorden er ikke overbevist.

– Det er politikerspråk. Det betyr ingenting før man ser konkret på det. Det snakkes om bærekraftig utvikling, og da må man spørre seg: bærekraftig for hvem? Investorene som skal ha ut profitten sin, eller vi som skal leve her etter at de har dratt? Det er stor forskjell på det, sier han.