Hopp til innhold

– Ingen skal dø av overdose i Tromsø

Nesespray med nalokson skal forhindre dødsfall.

Naloksonspray

Denne doserte nesesprayen skal redde liv.

Foto: Håkon Bjørngård / NRK


Denne uken starter Tromsø kommune opp med utdeling av nalokson-nesespray.

– Målet er å senke antall dødsfall som følge av overdose. I fjor døde 289 av overdose, forteller Vibeke Klevland, psykiatrisk sykepleier i helse- og overdoseteamet i Trondheim kommune.

Denne uka besøker hun Sosialmedisinsk Senter i Tromsø. Her lærer hun opp senterets ansatte i bruk av nesesprayen.

Slik virker den

Klevland forteller nøye hva nesesprayen gjør, og hvordan den virker.

– Nesesprayen fortrenger opiatene i hjernen, sånn at man får puste godt igjen. Slik hindrer den både hjerneskade og død. Det er viktig å presisere at nalokson ikke erstatter annen livredning, og at man alltid skal ringe 113 ved overdoser.

Prosjektet er en del av den Nasjonale Overdosestrategien, og hensikten er at brukere, pårørende og ansatte innen rusfeltet skal ha denne motgiften tilgjengelig for å kunne gi akutt- og livreddende behandling ved overdose.

Vibeke Klevland og Ingunn Langseth Olsen

Vibeke Klevland og hennes lærling for dagen, Ingunn Langseth Olsen.

Foto: Håkon Bjørngård / NRK

Usikkerhet om bivirkningene

Oslo og Bergen har hatt utdeling av nesesprayen siden juni 2014. I tillegg er nesesprayen i stor grad tatt i bruk i USA.

– Foreløpige tall fra Bergen viser gode resultater. Annen forskning fra USA viser nesten en halvering av antall overdosedødsfall i områder der nalokson-nesespray er godt utbredt, forteller Klevland.

Allikevel mener hun det er viktig å ikke gå for fort fram, før man har full oversikt over bivirkningene.

– Det er viktig å gjøre dette som et forskningsprosjekt først. Man må være sikker på at det fungerer. Selv om det blir spredt i store deler av verden, kjenner man ikke helt til effekten av nesesprayen ennå.

Etterlyser fortgang

Vidar Hårvik er daglig leder i brukerorganisasjonen MARBORG i Tromsø. Han mener prøveperioden er bortkastet tid, og etterlyser fortgang i sakene.

Vidar Hårvik

Daglig leder i MARBORG, Vidar Hårvik, vil ha nesesprayen i alle landets kommuner.

Foto: Elise Holdal / NRK

– Jeg synes at det er bare tull at vi fortsatt driver med et prøveprosjekt. Dette er et medikament som ikke har noen annen effekt eller bivirkninger. Det virker kun mot overdoser. Derfor er det et ufarlig preparat å dele ut, så jeg synes det burde deles ut i alle kommuner, forteller han med stort engasjement.

Lavt tall i Tromsø

I Tromsø er det veldig få som dør av overdose, i 2015 var det seks personer.

– Det er fortsatt for mange. Målet er at ingen skal dø som følge av overdose, sier Ingunn Langseth Olsen, prosjektleder i Helsetjenesten i Tromsø kommune.

Hun er en av dem som i dag blir opplært av Klevland, og med det er stafettpinnen over i hennes hender.

– Videre skal vi ut og lære opp brukere, pårørende og ansatte som jobber innafor rusfeltet.