– Kongeørna dreper ikke som bjørnen

Norsk Ornitologisk Forening, NOF mener fylkesmann i Troms har gitt skadefellingstillatelse av ei kongeørn på feil grunnlag.

Kongeørn

– Fellingstillatelsen av kongeørna er gitt på feil grunnlag, mener NOF

Foto: John Øystein Berg

Det er reineiere i Dyrøy som har bedt om å få skyte ei ung kongeørn de mener har tatt livet av nesten 30 reinkalver og ei simle i løpet av få uker.

– Vi har påpekt flere svakheter ved fellingstillatelsen fra fylkesmannen. Ei ørn har ikke det samme drapsmønstret som for eksempel bjørnen. Ei ørn kan heller ikke ha drept og spist så mye kjøtt som det antydes her. Dette er helt ubegripelig, sier Morten Ree i foreningen.

Han mener det må være flere ørner og andre rovdyr inne i bildet.

Kongeørn, blyforgiftet

NOF mener ei kongeørn ikke kan drepe så mye på kort tid.

Foto: Trond Berg

– Fare for å felle hekkende individ

Miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Troms vil ikke kommentere saken, men sier at de ikke stopper jakta på kongeørna selv om klagen fra NOF er under behandling.

– Vi registrerer at de ikke vil stoppe jakta, og reagerer også på at de gir skadefellingstillatelse i hekketida, sier Ree.

– Dere sier med klare ord i klagen at fylkesmannen har gitt tillatelse på feil grunnlag?

– De er jo så bastant på at dette dreier seg om ett enkelt, gjenkjennbart individ av kongeørn. Det mener vi er umulig. Du kan ikke kjenne igjen ei kongeørn i ungfugldrakt fra det ene til det andre året, sier Morten Ree.

Han frykter jegerne ikke klarer å felle den rette ørna.

Stort problem for reineiere

Det er to siidaer som har bedt om skadefellingstillatelse. I brevet til fylkesmann skriver de at de i løpet av ei uke har dokumentert at ørna har tatt 10 kalver og ei simle. Det kommer i tillegg til 19 andre reinsdyr som de har registrert tidligere.

«Begge sidaene har tilleggsforet og døgngjetet, uten at det ser ut til å stoppe problemene. I tillegg har en del simler trukket inn i Hjerttindområdet og kalvet der. Dette fordi det er vanskelig de første årene og holde simlene samlet i nye kalvingsområder, de vil trekke til de gamle områder.»

– Det har nok vært en gradvis økning i skader som kongeørna står bak. Det har skjedd i takt med at ørna ble freda i 1968. Men ser vi på totaltapet ørna står bak både hos reineiere og sauebønder så er det enb liten andel i forhold til andre rovdyr, sier Morten Ree i Norsk Ornitologisk Forening.

Reineierne i Dyrøy har bedt om og fått en forlengelse av skadefellingstillatelsen på kongeørna.