Hopp til innhold

– Hybridbussene har ikke svart til forventningene

Etter snart fire års drift bruker hybridbussene i Tromsø mer diesel enn forventet.

nobina tromsø, markedssjef magnar nilsen

Det viser seg at hybridbussene i Tromsø er ikke så miljøvennlige som man forventet.

Foto: Trygve Andreassen / NRK

– I forhold til vanlige busser bruker hybridbussene bare rundt én liter mindre diesel per mil de kjører, sier driftssjef Magnar Nilssen i Nobina etter å ha gått gjennom tallene.

Dermed blir miljøgevinsten mindre enn Troms fylkestrafikk regnet med da de forlangte hybridbusser i bytrafikken for snart fire år siden.

– Faktum etter såpass lang tid er at de ikke svarte riktig til forventningene når det gjaldt lavere forbruk, sier han.

Da kontrakten for å drive busstrafikk ble lagt ut på anbud, forlangte fylket at det skulle brukes miljøvennlige busser, som gikk på mer enn bare diesel. Dermed ble det kjøpt inn 32 nye hybridbusser. Disse bussene er utstyrt med vanlig dieselmotor i tillegg til en elektrisk motor.

– Slipper ut betydelig mindre enn vi ellers ville gjort

Nobina har i perioder slitt med de nye bussene. Ikke minst har de hatt store utfordringer med fremkommelighet på glatt vinterføre.

Nobina-buss av veien i Tromsø

Bussene i Tromsø har hatt store problemer på vinterføret.

Foto: Jan Riise Pedersen / NRK

I det øyeblikket bussen stopper på en holdeplass stenges dieselmotoren automatisk. Når folk er kommet vel av og på bussen kjører den videre. Til å begynne med er det bare den elektriske motoren som sørger for framdrift. Først noen meter lenger ned i gata starter dieselmotoren automatisk.

Til sammen kjører de 32 hybridbussene mer enn 200.000 mil i året. Det er 200.000 liter diesel spart sammenlignet med busser som har vanlig dieselmotor.

– Vi slipper ut betydelig mindre klimagasser enn vi ellers ville gjort. De bussene vi kjører nå tilhører 1.-generasjons hybridbusser. Neste generasjon er på vei, og de kommer til å ha mindre utslipp enn dagens hybrider, sier Nilssen.

– Viktig å ta med i neste anbudsrunde

Driftssjefen er overbevist om at tungtrafikken på norske veier i framtida må ta sin del av ansvaret for å redusere utslippet av klimagasser, og at det betyr at hybrider i en eller annen form har en framtid.

– Framtidens bybusser vil nok ha andre krav til utslipp. Hybrid kan nok absolutt være en løsning, også i senere anbud. De er blitt bedre og vil nok klare å konkurrere med gassbusser og alternativ energi.

Øverst politisk ansvarlig for busstilbudet er fylkesråd for samferdsel i Troms, Ivar B. Prestbakmo. Han velger å se på dette som en erfaring.

– Det som Nobina opplever nå er viktig å ta med seg inn i neste anbudsrunde. Vi er godt i gang med å legge grunnlaget for neste runde. Uten å forskuttere for mye, kan jeg si med sikkerhet at det kommer til å bli stilt miljøkrav også neste gang, sier han.

Nyheter fra Troms og Finnmark