– Ikke gi slipp på håpet om at homofile kan få gifte seg i kirka

Biskop i Nord-Hålogaland, Per Oskar Kjølaas, hevder at kampen for homofiles mulighet til å gifte seg i kirka ikke er over.

Per Oskar Kjølaas

Biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, Per Oskar Kjølaas, vil tillate forbønn for homofile par.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Det er viktig å huske på at ingen forslag er vedtatt i denne saken, og det er nå opp til biskopene å bestemme seg for hva de vil gjøre videre, sier Per Oskar Kjølaas, biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, til NRK.

Tidligere denne uken valgte et minimalt flertall på Kirkemøtet å avvise forslag om å vie homofile i kirka. Også forslaget om at kirken skal tillate en forbønn for å anerkjenne homofile par ble nedstemt.

– Det interessante her er at stadig flere på Kirkemøtet slutter om at homofile skal få muligheten til å gifte seg. Jeg tror denne saken kan komme opp igjen på neste kirkemøte, og jeg tror vi finner en løsning på dette med tiden, sier Kjølaas.

I mai skal landets biskoper samles til bispemøte. Da skal biskopene diskutere hvordan de skal forholde seg til homofile par som ønsker kirkens tjenester.

– Kirken kan ikke vie homofile par, men det er opp til hver enkelt biskop om de ønsker å tillate forbønn eller ikke. Vi må da en felles retningslinjer for dem som ønsker å tilby forbønn, sier Kjølaas.

– Ikke meld dere ut

Han har selv uttrykt skuffelse for at forslagene ble nedstemt.

– Jeg har hele tiden jobbet for at homofile skal kunne gifte seg i kirka. I det minste burde vi kunne ha en ordnet forbønn over alt, sier han.

Etter Kirkemøtets avgjørelse har mange valgt å melde seg ut av kirka.

Laster Twitter-innhold
Laster Twitter-innhold

– Jeg forstår skuffelsen, men oppfordrer folk til å bli i kirka. Vi jobber videre med saken, og vi må se langsiktig på det. Som sagt tror jeg at saken kommer opp igjen på neste kirkemøte og da er det viktig at folk bruker stemmeretten sin under kirkevalget, slik at de kan være med å påvirke avgjørelsene, sier Kjølaas.

Sender ut brev

Per Oskar Kjølaas går av som biskop til høsten.

Han vil tillate forbønn for homofile par i sitt bispedømme, så innen han går av vil han sende ut et brev til sine prester, hvor han legger føringer for hvordan en forbønnshandling for homofile par skal gjennomføres.

– Det er opp til hver prest om de vil gjennomføre en forbønn eller ikke, men de som ønsker å gjøre det må ha noen retningslinjer for hvordan det skal gjøres. På den måten sikrer vi at det blir gjort riktig, sier Kjølaas.

Sokneprest Nils Jøran Riedl i Svolvær er så frustrert etter Kirkemøtets vedtak at han vil ty til sivil ulydighet og vie homofile par. – Jeg vil se den rettsinstansen som sier at ekteskapet er ugyldig, sier han.

Sokneprest Nils Jøran Riedl i Svolvær er så frustrert etter Kirkemøtets vedtak at han vil ty til sivil ulydighet og vie homofile par. – Jeg vil se den rettsinstansen som sier at ekteskapet er ugyldig, sier han.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt med Hege Iren Hanssen