– Historisk nedprioritering av Hæren

Pål Nygaard i Offisersforbundet er svært skuffet over budsjettforslaget til regjeringen.

Nils Ole Foshaug og Pål Nygaard

Ordfører i Målselv, Nils Ole Foshaug (tv)og Pål Nygaard i Offisersforbundet er begge skuffet over statsbudsjettet.

Foto: ARILD MOE / NRK

Regjeringen foreslår å styrke Hæren med om lag 216 millioner kroner. I det ligger blant annet at Panserbataljonen på Setermoen vil øve like mye som Telemark bataljon. Brigade Nord skal videreutvikles med tre manøverbataljoner, herunder to mekaniserte bataljoner, en infanteribataljon og ledelses-, kampstøtte- og logistikkavdelinger.

300 millioner kroner skal brukes til å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Troms i 2017.

Pål Nygaard, hovedtillitsvalgt i Norges Offisersforbund mener likevel at neste års statsbudsjett er en historisk nedprioritering av Hæren.

– Det bevilges ikke ei krone til det som er vedtatt av nytt artilleri, kampluftvern eller nye stridsvogner. Disse prosjektene er vedtatt men man legger ikke ei krone i potten. Det er meget skuffende, og jeg bare lurer på hvordan disse landsmøtevedtakene i regjeringspartiene skal følges opp når man ikke klarer å gi Hæren og landmakten mere penger, sier Nygaard.

Frykter nedlegging

Ordfører i Målselv, Nils Ole Fosshaug deler Nygaards oppfatning om at regjeringas forslag til statsbudsjett ikke er noe å skryte av.

– Jeg ser flytting av 334-skvadronen forberedes flyttet til Bergen. Hvis ledelseselementet forlater Bardufoss og hovedbasen for forsvarets helikopter så er det første skritt i nedbyggingen av hovedbasekonseptet, og første skritt i å realisere det de har signalisert i Langtidsplanen for forsvaret at 139 Luftving skal legges ned, sier Foshaug.

Pål Nygaard mener det er gledelig lesning at man i statsbudsjettet går til anskaffelse av to nye helikoptre til politiet på Østlandet. Han mener det vil bedre terrorberedskapen.

– Det vil også kanskje fjerne det suget man har for å ta bell-helikoptrene bort fra Hæren.

Setter Hæren på vent

– Regjeringa skyver på forsvarsregninga, og setter Hæren på vent, sier stortingsrepresentant Martin Henriksen (Ap) til NRK. Han påpeker at forsvarsministeren legger planlagte investeringer i artilleri, luftvern og stridsvogner i skuffen.

– Det er skuffende og lite framtidsretta, sier Henriksen.

Innafor Luftforsvaret blir Natos nye kommando- og kontrollsystem installert på Luftforsvarets stasjon Sørreisa, og det legges opp til at systemet vil være operativt i løpet av 2017.

På sjøsida vil regjeringa at det skal være en ubåt stasjonert i Nord-Norge, med base i Ramsund.

Og patruljeringa med Orion-flyene skal fortsette fra Andøya, ifølge regjeringas forslag til statsbudsjett.