– Helt uakseptabelt at man helt har oversett muligheten for jernbane i Nord-Norge

Martin Henriksen (Ap) krever en utredning av jernbane i nord. Øyvind Korsberg (Frp) mener det vil sluke samferdselsbudsjettet og et par andre budsjett i tillegg.

Nordlandsbanen minutt for minutt

Nordlandsbanen (arkivbilde) stopper i Bodø. Nå etterlyses det en større utredning for å se om det bør bli jernbane i de to nordligste fylkene i tillegg.

Foto: Sindre Skrede / NRK

– De ignorerer det som kan være det neste store samferdselsprosjektet i nord, mener stortingsrepresentant Martin Henriksen (Ap).

Mandag la Jernbaneverket, Avinor, Statens vegvesen og Kystverket fram innspillene sine til nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018- 2029. Ivar B. Prestbakmo, fylkesråd for samferdsel, slakter innspillene, og mener det gjør at Troms kastes ut av nasjonal transportplan.

– Prestbakmo kommenterer mye som mangler i Nord-Norge og Troms. Men det er helt uakseptabelt at man helt har oversett muligheten for jernbane i Nord-Norge i fagetatenes innstilling, mener Henriksen.

Martin Henriksen (Ap)

Martin Henriksen (Ap) mener posisjonspolitikerne bør presse på sine egne.

Foto: Pia Tøhaug / NRK

Gode argumenter for

Han peker på at de i innspillene presenterer en rekke argumenter for jernbane: Økt godstransport, sjømattransport, og et presset veisystem.

– Likevel er en jernbaneutredning helt utelatt. Jeg mener regjeringen og Stortinget må ta grep og få på plass en skikkelig utredning, sier Henriksen, og påpeker at det er første steg for å få på plass en jernbane i nord.

Høyre og Frp må stå på for å overbevise og presse sin egen samferdselsminister, mener AP-politikeren.

– Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har vist null entusiasme for jernbane i nord. Han bør i det minste være med på en utredning, noe annet vil være totalt uakseptabelt, mener jeg, sier Henriksen.

 Øyvind Korsberg

Øyvind Korsberg (Frp) mener jernbane i Nord-Norge er urealistisk.

Foto: Knudsen, Knut Erik / VG

Fullstendig feil spor

Stortingsrepresentant Øyvind Korsberg (Frp) poengterer at dette ikke er et dokument regjeringen har lagt fram, men et dokument der underliggende etater legger fram sitt syn.

– Hvis Henriksen kobler dette opp mot at regjeringen legger føringer, fremstår han nesten dum. Det blir for dumt til å ta seriøst, sier Korsberg.

Han har stor forståelse for at Nord-Norgebanen ikke er nevnt.

– Jeg skjønner at de ikke har det med fordi det er urealistisk i form av kostnader og tiltak. Vi trenger ingen utredning, det er snakket om og utredet siden slutten på 1800-tallet, sier han.

Korsberg mener jernbane i Nord-Norge er en kostnad som vil sluke samferdselsbudsjettet og et par andre budsjett i tillegg.

– Det er en realitet. Det blir for dyrt, og det bor for lite folk her. Det skal satses på jernbane i områder med tett befolkning. Å satse på jernbane i nord er fullstendig feil spor, mener han.