– Han fortjener mye større strafferabatt

Forsvareren mener den overgrepstiltalte tromsømannen bør få en fengselsstraff på fem år og ni måneder. Det er nesten tre år lavere straff enn hva aktor mener er riktig.

Sven Crogh

Forsvarer Sven Crogh mente hans klient maksimalt burde dømmes til fengsel i fem år og ni måneder.

Foto: Petter Strøm / NRK

I går la aktor Gøril Lund ned påstand i den omfattende overgrepssaken mot en 22 år gammel mann fra Tromsø.

Lund hadde kommet frem til en totalstraff på 10 år i fengsel, men ettersom tiltalte har erkjent straffskyld på de aller fleste punktene i tiltalen la hun inn en strafferabatt på 15 prosent.

Påstanden ble da fengsel i åtte år og seks måneder. I tillegg kommer et fradrag i straffen for varetekt på 369 dager.

– Aktor la ned påstand om en strafferabatt på 15 prosent, det er den minste rabatten du kan få. Hvorfor skal den være så lav? Vår klient har tilstått alle forholdene i saken. Han husker ikke alle forholdene, men i de han husker har han forklart seg fullt ut. Og han har gitt en forklaring som går ut over det politiet hadde dokumentasjon for, sa mannens forsvarer Sven Crogh da han la frem sin påstand i saken.

Crogh mente mannen bør få en strafferamme på ni år. Crogh mente videre at strafferabatten bør være på 25 prosent. Han begrunnet det også med den tiltaltes modenhetsnivå, og det faktum at tiltalte har samtykket til alle varetektsfengslingene i saken.

Videre er det uenighet om mannen er skyldig for ett av punktene som gjelder seksuell omgang med en gutt som var under 14 år da overgrepene skal ha funnet sted. Tiltalte har erkjent å ha hatt seksuell omgang med gutten, men han mener gutten hadde fylt 14 år da det skjedde.

Crogh mente at mannen må frifinnes for dette punktet.

– Jeg mener at han derfor bør dømmes fengsel i fem år og ni måneder, sier Crogh.

Dersom 22-ringen ikke frifinnes for det nevnte punktet, mener Crogh at hans klient maksimalt bør straffes med fengsel i seks år og ni måneder.

Ikke forvaring

Det har også vært et spørsmål om hvor vidt den tiltalte bør dømmes til forvaring. Da rettssaken startet varslet aktor Gøril Lund at hun ville legge ned påstand om forvaring, men hun mente altså at det ikke var nødvendig da hun la ned sin påstand tirsdag.

– Også jeg mener min klient ikke bør dømmes til forvaring. Blant annet fordi min har vist at han ønsker behandling, og den har han allerede påbegynt, sier Crogh.

– Han har vist stor grad av empati for de fornærmede. Han innrømmer at han ikke forsto hva han gjorde da han satt i det han kaller for bobla si, men nå har han ingen problem av å forstå konsekvensene av hva han har gjort, sier Crogh.