– Halvparten av nye oljefunn bør vi la ligge

Konsulentfirma mener kun felt som har god økonomi bør bygges ut.

Oljeplattform

Områder lengst nord og lengst øst i Barentshavet kan være lite interessante økonomisk sett, mener Rystad Energy.

Foto: Stockmarket / I-415-0110 / Stockmarket

Halvparten av nye oljefunn bør ligge. Det går fram av en rapport fra konsulentfirmaet Rystad Energy.

Rapporten sier at bare felt som har forventet god økonomi bør bygges ut, ifølge Stavanger Aftenblad.

Det betyr ifølge Rystad at områder lengst nord og lengst øst i Barentshavet kan være lite interessant økonomisk sett – i motsetning til områder i Lofoten og kystnære områder i Barentshavet.

Disse vil også kunne bygges ut hvis Norge skal ta hensyn til tograders-scenariet, som innebærer å begrense den globale oppvarmingen til to grader.

Dette er et mål Norge og resten av FN-landene stiller seg bak.

Rapporten viser at 78 prosent av oljen og 97 prosent av gassen kan produseres fram til 2050 i forhold til det som makismalt kan produseres.


Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali Nordnytt

Sveinung Åsali gir deg ukens siste Nordnytt

Sveinung Åsali gir deg ukens siste Nordnytt