– Gruva i Kvalsund stikker hardt i hjertet

Ella Marie mener samiske interesser ikke er hørt i forbindelse med gruva i Kvalsund. Ordfører svarer med at et enstemmig kommunestyre er for gruva, i en kommune med 40 prosent sjøsamer.

Ella Marie Hætta Isaksen

– Jeg er imot å ofre fjordene for skitten gruveindustri, sier den samiske artisten Ella Marie Hætta Isaksen som i flere år aktivt har vist motstand mot den planlagte gruva i Kvalsund.

Foto: NRK

– Så lenge en gruve ikke kan drives i samsvar med reindrifta, naturen og fiskeriet, så kan den ikke være der.

Den samiske artisten Ella Marie Hætta Isaksen mener den planlagte kobbergruva i Repparfjorden i Kvalsund overkjører samiske interesser.

Det omstridte gruveprosjektet fikk grønt lys fra Nærings- og fiskeridepartementet i forrige uke.

– Jeg skal lenke meg fast til anleggsmaskinene når de kommer til Kvalsud, og jeg skal være lenket fast til gruva er stoppet, svarte Hætta Isaksen som har vært leder for Natur og Ungdom i Finnmark.

Repparfjord

Her i Repparfjorden har gruveselskapet Nussir fått tillatelse fra Regjeringen og Miljødirektoratet til å dumpe 60 millioner tonn bergmasser som inneholder tungmetaller som kobber og nikkel.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

– Har vært gruve her før

Under debatten på NRK 1 torsdag kveld ble det høy temperatur mellom artisten fra Tana og ordfører i Kvalsund Terje Wikstrøm.

– Jeg reagerer på retorikken om at samiske interesser ikke er hørt, svarte Kvalsund-ordfører Terje Wikstrøm.

Kommunestyret i Kvalsund er enstemmig for gruveprosjektet i kommunen, ifølge ordføreren.

– Samiske interesser er også sjøsamiske interesser, og i vår kommune er vi 40 prosent sjøsamer, sier Wikstrøm.

I perioden 1970 til 1979 var det gruvedrift i det samme området som Nussir nå har fått tillatelse til å utvinne kobber.

– Dette området er regulert fra før av til industri, noe som har gått helt fint i dialog med de reindriftsaktørene som er der. Her skal man blant annet stoppe drifta under reinsdyrenes kalvingstid, sier ordføreren.

Terje Wikstrøm

– Vi konsekvensutredet og holdt på med dette i 11 år. Til slutt må saken få en ende, slik det har fått nå med oppstartstillatelse, sier ordfører i Kvalsund, Terje Wikstrøm.

Foto: NRK

Ble provosert av ordføreren

Men reindrifta selv protesterer kraftig mot gruveprosjektet, sier Hætta Isaksen.

– Noen reindriftsfamilier sier at de må slutte med reindrift på grunn av gruva. Denne saken stikker hardt i hjertet.

Kvalsund-ordføreren mener de 300 arbeidsplassene som skapes gjennom gruveprosjektet må veie tungt.

– Men hvorfor er det slik at reindrifta alltid må vike? Der er det allerede evige arbeidsplasser som framtidige generasjoner vil ha nytte av. Det er provoserende at ingen lytter til reindrifta, svarte Hætta Isaksen.

Hun mener gruveprosjektet ikke er godt nok utredet når Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet advarer mot det planlagte sjødeponiet i forbindelse med gruvedrifta.

Reinflytting Nussir

Anleggsveiene i Kvalsund som skal brukes i forbindelse med gruvedrifta brukes som trekkruter mellom sommer- og vinterbeite av flere reinflokker i dag.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Økende behov for kobber

I en verden som er stadig mer avhengig av elektrisitet, øker også behovet for kobber som man finner i fjellene i Kvalsund. Fram mot 2050 anslår SINTEF at behovet vil fordobles.

– Overgangen fra det fossile samfunnet til et samfunn med nullutslipp er ikke mulig uten kobber. Og man kan ikke møte denne store etterspørselen gjennom kun å resirkulere, sier konsernsjef i SINTEF Alexandra Bech Gjørv

Hun sier at kobberprisene vil variere i årene framover, men at de antakeligvis vil være høyere enn i dag.

Aili Keskitalo

– Er det ikke legitimt at urfolk forsvarer sitt eget levebrød, spurte sametingspresident Aili Keskitalo under debatten på NRK 1 torsdag kveld.

Foto: NRK

– Gevinsten er for liten

Sametingspresident Aili Keskitalo er sammen med resten av flertallet på Sametinget sterkt imot gruvedrift i Kvalsund.

– Det kobberet som finnes i denne gruva utgjør bare 0,07 prosent av verdens kobberbehov. Det er forsvinnende lite i forhold til ødeleggelsene det vil gjøre mot reindrifta og fisket i fjorden og elva.

Hun mener at selv om det har vært gruvedrift i det samme området før, så er det ikke et argument for å gjenta bedriften.

– La oss ikke gjøre samme feil to ganger. Det var en tabbe sist som hadde store konsekvenser, sier Keskitalo.