Hopp til innhold

– Grenser til det uforsvarlige

Sykehjemsleder mener streiken rammer de eldre svært hardt.

Montasje

Leder ved Sør-Tromsøya sykehjem i Tromsø, Johan Robertsen, mener de eldre lider under streiken i kommunal sektor.

Foto: NRK

Leder ved Sør-Tromsøya sykehjem i Tromsø, Johan Robertsen, mener streiken i kommunal sektor går hardt ut over de eldre.

Streikeuttaket rammer Tromsø spesielt hardt.

Fra i dag onsdag er 2200 kommunalt ansatte i ishavsbyen tatt ut i streik, og det rammer sykehjem, skoler, barnehager, barnevernet og det kommunale servicetilbudet.

Alle grunnskoler og nesten alle kommunale barnehager i Tromsø er stengt på grunn av streiken.

Måtte ligge i senga

Ved Sør-Tromsøya sykehjem ble en eldre beboer tirsdag liggende i senga til langt på dag fordi det ikke var kapasitet til å ta seg av vedkommende.

Sykehjemslederen mener situasjonen grenser til det uforsvarlige, og han vurderer om han skal kontakte fylkeslegen.

– Det skal ikke bli mange flere slike situasjoner før jeg kontakter fylkeslegen, De ansatte sier at de har det altfor travelt, og at de ikke klarer å gjøre det de skal gjøre. De klarer ikke å gi den minstestandarden som vi skal gi. Og da synes jeg at streiken rammer utilbørlig ei gruppe som er marginal, sier Robertsen til NRK.

– Foreløpig ikke farlig

Helsetilsynet mener at streiken i kommunesektoren foreløpig ikke setter liv og helse i fare. Men helsedirektør Lars E. Hanssen innrømmer at store deler av den kommunale helsetjenesten nå er berørt av konflikten.

– Vi får daglige rapporter fra helsetilsynet i fylkene, og på bakgrunn av dem danner vi oss et bilde av tilstanden rundt i landet. Konklusjonen så langt er at streiken ikke setter liv og helse i fare, sier Hanssen til NTB.

Han understreker at det er for tidlig å vurdere virkningene av utvidelsen som ble iverksatt fra arbeidstidens begynnelse onsdag.

– Vi er opptatt av at det skal være god kontakt mellom partene og at søknader om dispensasjoner blir behandlet på en forsvarlig måte. På begge disse områdene synes det som partene opptrer ansvarlig, sier Hanssen.

Minister orienteres løpende

Helsetilsynet ser nå at sykehjem, helsestasjoner, ulike pleie- og omsorgstilbud, hjemmetjenesten og inntakskontorer for kommunale tjenester blir rammet av streiken.

– På slutten av hver arbeidsdag sender vi vår vurdering til helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Hvis vi sender en bekymringsmelding, som statsråden slutter seg til, går den videre til arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Det vil være hun som eventuelt fremmer et lovforslag om bruk av tvungen lønnsnemnd, sier Hanssen til NTB.

Nyheter fra Troms og Finnmark

NM 2021 i fotball, menn (finale): Bodø/Glimt - Molde

Ishavsbyen – Tromsø: TIL vant 8-0