Driftsstans koster 50 millioner kroner daglig

Oljenestor mener Statoils stans i produksjonen går på troverdigheten løs.

Statoils anlegg på Melkøya i Hammerfest

Melkøya ligger noen kilometer utenfor Hammerfest i Finnmark, og er Europas første eksportanlegg for flytende naturgass Liquified Natural Gas (LNG).

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Statoil har siden oppstarten av Snøhvit-anlegget høsten 2007 opplevd flere perioder med stans i gassproduksjonen.

I dette tilfellet dreier det seg om vannlekkasjer i enheten som skal kjøle ned gassen til flytende form.

Terje Halmø, en av landets mest erfarne innenfor olje og gass, mener problemene går på troverdigheten løs.

– Det er ikke bra å ikke levere til avtalt tid. Det andre er at prosessen har best av å gå stødig og ikke opp og ned hele tiden. Både i forhold til markedet og prosessen selv, sier Halmø, som har vært sentral i teknologiutviklingen for petroleum på norsk sokkel.

Går glipp av 350 millioner kroner

Statoils anlegg på Melkøya for mottak av gass fra Snøhvit-feltet.

På Melkøya kjøles gassen ned til LNG, som skal transporteres til USA og Europa med spesialbygde tankskip.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

I dag er det en uke siden Statoil stanset gassproduksjonen på Melkøya etter å oppdaget vannlekkasjer i enheten som skal kjøle ned naturgassen.

Eierne av anlegget går glipp av 350 millioner kroner i uka, eller 50 millioner kroner daglig på grunn av stansen.

Ingen krise, hevder Halmø.

– Gassen er der, og det vil jo bli produsert til en verdi seinere, sier han.

Halmø mener det blir feil å snakke om inntektstap når anlegg stopper opp, slik tilfellet nå er på Melkøya.

– Ingen krise å vente

Han trekker en sammenligning med situasjonen i Nordsjøen på slutten av sekstitallet, da olje var på alles lepper.

– Jeg husker en representant for Norsk-Hydro på 70-tallet sa at det var viktigst å ta ut oljen raskest mulig før den sank i verdi. Vi ser hvor vi har kommet i dag, oljeprisen er rundt 100 dollar fatet, så vi hadde ikke tapt på å vente med å produsere den, sier han.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Hege Iren Hanssen

Programleder Hege Iren Hanssen gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark