Driftsstans koster 50 millioner kroner daglig

Oljenestor mener Statoils stans i produksjonen går på troverdigheten løs.

Statoils anlegg på Melkøya i Hammerfest

Melkøya ligger noen kilometer utenfor Hammerfest i Finnmark, og er Europas første eksportanlegg for flytende naturgass Liquified Natural Gas (LNG).

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Statoil har siden oppstarten av Snøhvit-anlegget høsten 2007 opplevd flere perioder med stans i gassproduksjonen.

I dette tilfellet dreier det seg om vannlekkasjer i enheten som skal kjøle ned gassen til flytende form.

Terje Halmø, en av landets mest erfarne innenfor olje og gass, mener problemene går på troverdigheten løs.

– Det er ikke bra å ikke levere til avtalt tid. Det andre er at prosessen har best av å gå stødig og ikke opp og ned hele tiden. Både i forhold til markedet og prosessen selv, sier Halmø, som har vært sentral i teknologiutviklingen for petroleum på norsk sokkel.

Går glipp av 350 millioner kroner

Statoils anlegg på Melkøya for mottak av gass fra Snøhvit-feltet.

På Melkøya kjøles gassen ned til LNG, som skal transporteres til USA og Europa med spesialbygde tankskip.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

I dag er det en uke siden Statoil stanset gassproduksjonen på Melkøya etter å oppdaget vannlekkasjer i enheten som skal kjøle ned naturgassen.

Eierne av anlegget går glipp av 350 millioner kroner i uka, eller 50 millioner kroner daglig på grunn av stansen.

Ingen krise, hevder Halmø.

– Gassen er der, og det vil jo bli produsert til en verdi seinere, sier han.

Halmø mener det blir feil å snakke om inntektstap når anlegg stopper opp, slik tilfellet nå er på Melkøya.

– Ingen krise å vente

Han trekker en sammenligning med situasjonen i Nordsjøen på slutten av sekstitallet, da olje var på alles lepper.

– Jeg husker en representant for Norsk-Hydro på 70-tallet sa at det var viktigst å ta ut oljen raskest mulig før den sank i verdi. Vi ser hvor vi har kommet i dag, oljeprisen er rundt 100 dollar fatet, så vi hadde ikke tapt på å vente med å produsere den, sier han.