– Fysisk tvang mot utagerende elever løser ingen problemer

Det mener en av landets fremste eksperter innenfor barn- og unges psykiske helse, Willy-Tore Mørch.

Willy-Tore Mørch

Willy-Tore Mørch sier at makt avler makt.

Foto: Torill Ustad Stav / NRK

En skole i Tromsø blir nå undersøkt av Fylkesmannen i Troms fordi skolen har brukt fysisk tvang mot en utagerende elev over tid. Det er ulovlig med mindre det er fare for liv og helse.

– Dette barnet som tilsynelatende kan virke sterkt aggressivt, er egentlig et barn som er redd, usikker og har dårlig selvtillit. Når det da blir utsatt for maktbruk blir dette svært problematisk, sier psykolog og professor emeritus ved UiT Norges Arktiske universitet, Willy-Tore Mørch til NRK.

Eleven går i barneskolen, og de første brevene NRK har sett er allerede fra april 2015. Da blir elevens skolesituasjon tatt opp med Tromsø kommune. Det er de som har ansvaret for at skolen behandler elever etter lover og regler.

– Makt avler makt

Mørch mener at de tiltakene skolen har laget rutiner for når eleven blir utagerende bare gjør ting verre. Dette er fra redegjørelsen som fylkesmann fikk av rektoren ved skolen:

«Elev legges ned på gulvet i mageleie. En holder beina og underkroppen slik at de ligger stille, en holder armene og overkropp slik at de ligger stille (...)»

Dette har skjedd flere ganger i høst. Skoleledelsen er fortvila og sier at dette har de kun brukt i nødverge. Det presiseres flere ganger også overfor NRK.

Willy-Tore Mørch

– Det virker som om skolen her er bakpå i forhold til håndtering av saken, sier Mørch.

Foto: Arild Moe

– Når man bruker denne typen maktmidler som å legge ned eleven, fører det til ny maktbruk fra elevens side. Det viser seg i alle sammenhenger. Derfor er denne typen strategier uheldig fordi man får aldri bukt med problemene, sier Mørch.

Alle har rett på et godt skolemiljø

Hva så med de andre barna i klassen, hvordan har de det? Ifølge opplæringsloven har alle krav på et godt psykososialt skolemiljø.

– De vil helst sikkert føle angst og redsel når de opplever dette. Det som kanskje er enda verre er at lærere er rollemodeller, og da kan synet av en slik situasjon føre til enda mer redsel. De kan oppleve at – om ikke jeg oppfører meg – så kan dette også hende meg. Det er uheldig for relasjonen mellom elever og lærere, sier Willy-Tore Mørch.

Han presiserer at det ikke er lov ifølge opplæringsloven å gjøre noe i nærheten av det som beskrives her.

NRK har snakket med ledelsen ved den aktuelle skolen og de beskriver en vanskelig skolehverdag for alle. De sier også at de har bedt om å få hjelp, de har fått hjelp, men ikke den rett hjelpa ifølge rektoren.