– Frykter for jervebestanden

Under halvparten av kvota er tatt, likevel er Naturvernforbundet bekymret.

Jerv
Foto: Arild Landa

Den siste tiden er fem jerver skutt fra helikopter i Toms og Finnmark. Dermed er tilsammen 11 jerv skutt i vinter, det er godt under halve kvoten.

Likevel frykter Arnodd Håpnes i naturvernforbundet for jervebestanden.

– Vi mener kvota på 26 dyr er for mange, det er ikke rom for å ta ut så mange dyr.

Håpnes sier at selv om jervebestanden nå er i overkant av det vedtatte bestandsmålet, så betyr ikke det at alt står bra til.

– Det har blitt skutt mange dyr de siste årene og også en god del unge dyr. Jerven er en art som er registrert som sterkt truet i Norge, og vi har derfor et internasjonalt ansvar.

Må følge stortingsvedtak

Leder for rovviltnemda i Troms og Finnmark, Willy Ørnebakk, synes det er positivt at naturvernforbundet er med på debatt om jervebestanden, men påpeker at de er pliktig til å følge stortingets vedtak.

– Alle våre vedtak er basert på fakta om bestanden. Det er dokumentert år etter år mellom 17 og 20 jerveynglinger i Troms og Finnmark, selv om stortinget har sagt ti.

I følge Ørnebakk er dette grunnen til den siste tids helikopterjakt på jerv.

– Når ikke lisensjegerne tar kvotene, blir det gjort vedtak i Direktoratet for Naturforvaltning om ekstraordinære tiltak. Det er sik det fungerer, og det er definitivt ikke noen som stikker en finger i lufta og sier sånn og sånn skal det være.