Ap: – Frp og Høyre vil svekke helsetilbudet i Øst-Finnmark

Arbeiderpartiet er bekymret for framtiden for nye Kirkenes sykehus ved et regjeringsskifte

Kirkenes sykehus

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Thomas Breen, hevde et regjeringsskifte vil bety at helsetilbudet sentraliseres.

Foto: Helse Finnmark

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Thomas Breen, er bekymret for framtiden til Kirkenes sykehus ved et eventuelt regjeringsskifte.

Breen mener Frp og Høyre vil svekke helsetilbudet i Øst-Finnmark.

Frykter dårligere tilbud

Thomas Breen

Stortingsrepresentanten for Arbeiderpartiet i Hedmark, Thomas Breen, mener et regjeringsskifte vil gå ut over helsetilbudet i Øst-Finnmark.

Foto: Arbeiderpartiet

Stortingsrepresentanten for Arbeiderpartiet i Hedmark frykter nå for nye Kirkenes sykehus med et dårligere helsetilbud og færre fagpersonell i Øst-Finnmark om det blir regjeringsskifte.

– Det ene er å legge ned alle regionale helseforetak. Det andre er å ha en nasjonal sykehusplan som styres og vedtas i Oslo. Alt sammen trekker i en retning av mer sentralisering – altså mer til de seks største byene i landet. Da har man ikke penger igjen til å realisere prosjekter, som her i Kirkenes, sier han.

– Ingen rot i virkeligheten

Jan-Henrik Fredriksen

Stortingspolitiker og førstekandidat for FrP i Finnmark Jan-Henrik Fredriksen avviser påstandene fra Ap.

Foto: Anita Føleide

Stortingspolitiker og førstekandidat for FrP i Finnmark Jan-Henrik Fredriksen, mener derimot dette ikke stemmer.

– Det har ingen rot i virkeligheten. Jeg kan garantere at Kirkenes sykehus vil eksistere like godt i framtiden uten kutt, sier han.

Frp-politikeren poengterer derimot samtidig at spesialkirurgi-tjenester bør legges til færre spesialiserte sykehus.

– Jeg tror vi må se i øynene at sykehus i Finnmark først må konsentrere seg om akutt og fødeavdeling med bakenforliggende tjenester. Så får vi akseptere at spesielle kirurgiske inngrep blir bedre ivaretatt på andre sykehus, sier han.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali Nordnytt

Se ukas første Nordnytt med Sveinung Åsali

Se ukas første Nordnytt med Sveinung Åsali