– Fortsatt tabu å snakke om rus

Hvert år dør rundt 260 mennesker i Norge av overdose. Torsdag markeres Verdens overdosedag, som ett av flere tiltak for å få ned det dystre antallet.

Cecilie Haugland

Leder i Barn av rusmisbrukere i Tromsø, Cecilie Haugland, vil at tabuer rundt rus skal bort.

Foto: Amalie Nygård Jakobsen / NRK

I Norge er det rundt 260 mennesker årlig som mister livet på grunn av overdose, det gjør at vi ligger på toppen i Europa over overdoser per innbygger. Fire av fem dødsfall skyldes inntak av rusmidler med sprøyte.

– Jeg var heldig

Inne i kirkekjelleren, der Kafé Pluss på Finnsnes holder til, er det godt og varmt, og middagslukta slår imot deg. Det er over 100 personer som besøker kafeen jevnlig. I løpet av de åtte årene kafeen har vært i drift, er det flere av brukerne som har dødd av overdoser.

Roar

Roar Isaksen fra RIO, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon.

Foto: Linda Pedersen / NRK

– Man savner dem når de ikke kommer lenger. Alle mennesker fyller et lite rom, og når dem plutselig ikke er der lenger kan jobben være tung av og til. Det sier Roar Isaksen fra RIO, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon. Han jobber fast på Kafé Pluss. Tre dager i uka er dette en viktig møteplass for folk som sliter – på forskjellige måter. Roar Isaksen har sjøl vært rusavhengig. Men han var heldig.

– Selv om jeg har vært hektet på heroin en årrekke har jeg aldri vært blandingsmisbruker. Blanding av alkohol, piller og opiater gir økt risiko for overdose, sier Isaken.

Å snakke om overdoser er ikke lett for den som fortsatt ruser seg. Ingen av dem som var på kafeen da NRK var innom, ville la seg intervjue.

Fortsatt tabu

– Det er dessverre slik at det fortsatt er tabu å snakke om rus, sier Cecilie Haugland.

Haugland er leder i interesseorganisasjonen Barn av rusmisbrukere i Tromsø. Hun mener det er utrolig viktig å markere en slik dag, både for å minnes de avdøde og for å forhindre fremtidige dødsfall.

– Jo mer vi snakker om det jo enklere blir det for dem som lever med disse tankene hver dag. Når du har foreldre som sliter med rus så er du selvfølgelig kjemperedd for å miste noen. Når en person sliter med rus så berører alle i familien. Ingen burde gå alene med disse tankene.

Dagen markeres i 29 byer i Norge, for fjerde gang. Den ble startet som et ledd i overdosestrategien til Helsedepartementet.

– Dagen er positivt fordi den setter fokus og skaper et håp for å bidra til å miste færre mennesker til rus. Mange føler seg alene, og slike dager kan skape mer rom i samfunnet for å snakke om rusproblematikk.

Fantasi verre enn virkelighet

Følelser som skam er ikke uvanlig i forbindelse med rus, sier Haugland.

– Å snakke med barn og unge, og skape en arena hvor de kan få lov til å dele bekymringer og ikke minst gi de informasjon er viktig. Barn kan gå til fantasien hvis de ikke vet noe om et tema, så å gi informasjon om rus kan gjøre mye. Fantasien er ofte så mye verre enn virkeligheten.