– Førsteklasses politisk håndverk

Kritikken av London-regjeringens manglende innsats i det frigjorte Finnmark høsten 1944 er delvis feil. Det mener historiker.

London-regjeringen ankommer Oslo 31. mai 1945

London-regjeringen ankommer Oslo 31. mai 1945. Statsminister Johan Nygaardsvold, Trygve Lie og Albine Nygaardsvold og stortingspresident C. J. Hambro (til høyre).

Foto: NTB / Scanpix

Sensommer og høsten 1944, i det siste året av Den andre verdenskrig, bombet Sovjetunionen Kirkenes, Vadsø og Vardø i Finnmark.

Vadsø brenner

Tyske soldater setter fyr på Vadsø før de trekker seg ut i 1944. Okkupasjonen av Finnmark var mer omfattende enn i resten av landet

Foto: Scanpix / NTB scanpix

7. oktober startet den røde arme sin motoffensiv mot tyskerne i nord. Kampen for å befri Finnmark fra Nazi-Tyskland var i gang.

Tyskerne svarte med å trekke seg ut, brenne og jevne det meste i nord med jorden.

Mange finnmarkinger har i etterkant vært svært skeptisk til at regjeringa i starten ikke klarte å sende norske tropper til fylket, og at det også var mangel på forsyninger til lokalbefolkninga.

Skeptisk til manglende hjelp

Historiker Ole Kristian Grimnes.

Historiker Ole Kristian Grimnes.

I år er det 70 år siden 50.000 mennesker fra Nord-Troms og Finnmark ble tvangsevakuert fra sine hjem, mens om lag 25.000 ble igjen og overvintret under krevende forhold.

Men kritikken av London-regjeringens manglende innsats i det frigjorte Finnmark høsten -44 var delvis feil. Det mener historiker Ole Kristian Grimnes.

13. og 14. oktober skal han innlede en konferanse i Vardø for å markere at det er 70 år siden frigjøringa av Finnmark.

Han forteller at London-regjeringen hadde sine utfordringer med å overtale sine allierte med å bidra i Norge.

– De Vestallierte var ikke interessert. De ønsker ikke å engasjere seg i Nord-Norge og Norge. Deres filosofi var at tyskerne måtte slås på kontinentet. Etter D—Dagen, ønsket de å gå inn i Frankriket og så Tyskland. Norge og Nord-Norge spesielt, måtte vente, og var av liten interesse, sier han.

(På tidslinja under kan du navigere deg gjennom hendelsene som førte til tvangsevakueringa i Nord-Troms og Finnmark høsten 1944.)

Tvangsevakueringa i Nord-Troms og Finnmark

Laster innhold, vennligst vent..

Ikke prioritert i krigen

Han sier at denne tankegangen påvirket for eksempel skipsleilighet.

– Det var vanskelig å få i stand på grunn av liten interesse. Til slutt kom et par hundre mann nordover i en båt i en konvoi til Murmansk, sier han.

Men det er ikke rart at finnmarkingene undret seg over hvor deres allierte var.

Honningsvåg krigen

Gjenreisingsarbeid av fiskevær Honningsvåg på Magerøya. 5 år etter krigen fra 1947 til 1952 har boligreisingen gått for fullt som avspeiler seg her på bildene. Tyskerne la Honningsvåg i grus. Etter krigen lå stedet i en kaotisk ruinhaug hvor kirken sto igjen som eneste bygning. Her sees nye og gammel bolighus. Barn leker utenfor.

Foto: Børretzen, Sverre A. / NTB scanpix

– Dette var i en krig uten frie medier. Militære operasjoner ble selvfølgelig hemmeligholdt. Etter at flere byer var bombet i stor utstrekning, så var det mer nok med de nære tingene for innbyggerne. Det var umulig for dem å ha noe innsyn i problemene som London-regjeringen selv kjempet med, sier historikeren.

Inngikk avtale

Remi Strand, nestleder i Vardøhus Museumsforening, mener foredraget til Grimnes kan være med på å sette arbeidet til London-regjeringa i et nytt og mer positivt lys.

– London-regjeringen inngikk 16. mai 1944 et avtale med utenriksminister i Sovjet Molotov og Stalin om russisk frigjøring av Norge. Dette var en viktig avtale, som kanskje de andre allierte ikke likte så godt – ei heller var så opptatt av. Dette viser at London-regjeringa gjorde sitt for å ivareta norske interesser fra London, og det vises førsteklasse diplomatisk håndverk av norske diplomater i forkant av frigjøringen av Norge.

31. oktober sender NRK Troms og Finnmark et helaftens direktesendt program på NRK2 om evakueringen av regionen under andre verdenskrig.

Fra evakuering til regulering handler om brenningen av Finnmark og Nord-Troms, tvangsevakueringen og den tyske tilbaketrekkingen fra landsdelen. Ved Knut Erik Jensen.

Finnmark mellom øst og vest: Finnmark brenner. Av Knut Erik Jensen.