Hopp til innhold

– Fornorskningen er ikke bare

– Jeg har lært mye. Jeg har sett at fornorskningen er ikke bare historie. Den lever dessverre ennå. Og kaster sine skygger inn i samfunnet vårt i dag og i enkeltmennesker og families liv. Det sier leder av Sannhets- og forsoningskommisjonen Dagfinn Høybråten til blant andre VG. Intervjuet er gjort i forbindelse med samenes nasjonaldag på mandag 6. februar.

Kommisjonen skal granske konsekvensene som fornorskningspolitikken har fått for samer, kvener/norskfinner og skogfinner. Rapporten kommer i juni. Høybråten har også tidligere uttalt at han er sterkt berørt av alle historiene kommisjonen har samlet inn.