– Forholdet kan bli ødelagt ved å legge ned Russland-studiene

UiT Norges arktiske universitet vurderer å legge ned tilbudet om Russland-studiene. Det kan vise seg å bli et dumt trekk, mener førsteamanuensis i russisk litteratur, Yngvar Steinholt.

Putin

Kulturforskjellene mellom Norge og Russland er store. Uten folk som forstår disse forskjellene, kan Norges forhold til Russland, mener Yngvar Steinholdt, førsteamanuensis i russisk litteratur ved Institutt for språk og kultur på UiT Norges arktiske universitet.

Foto: POOL / Reuters

– I Nord-Norge er vi i en spesiell situasjon, ettersom vi har et godt forhold til Russland. Det har de ikke lenger sør i landet, sier Yngvar Steinholt, førsteamanuensis i russisk litteratur ved Institutt for språk og kultur på UiT Norges arktiske universitet.

– Blir de mellommenneskelige relasjonene til Russland ødelagt, kan det ta generasjoner å rette det opp, sier han.

I en fersk rapport som har sett på studieporteføljen til universitetet blir 13 studier foreslått lagt ned. Et av dem er bachelorprogrammet i Russlandsstudier.

– Forslaget er basert på tall. Det er rett og slett for få studenter på studiet, og for få studenter som fullfører studiet, sier Wenche Jakobsen, prorektor og ansvarlig for utdanningsretningen ved UiT.

Ifølge rapporten har frafallet på Russland-studiene vært på 83,7 prosent. I løpet av studiets ti år har 35 studenter fullført. Det tilsvarer 3,5 student per år.

Frykter ringvirkninger

Wenche Jakobsen

KAN GJENOPPSTÅ: Wenche Jakobsen forteller at de ikke utelukker at Russland-studiene kan gjenoppstå ved en senere anledning, dersom det legges ned.

Foto: NRK

Russland-studiene er et av flere program innenfor russiske studier på UiT. I tillegg tilbyr UiT studier innen russisk språk og litteratur, språk og økonomi, og et lektorprogram.

– Vi har et godt studentmiljø, og godt besøkte kurs, forteller Yngvar Steinholt.

Som mener ledelsen ikke bare må se på tallene når de skal vurdere om et studie er levedyktig.

– De tar ikke med at det er mange som tar enkeltstudier vi har i vår portefølje for å supplere i sine studier ved andre fakulteter. Vi har rundt 150 studenter som har gjort det. I tillegg må et krevende studium ha høyt frafall, sier Steinholt.

– Dersom de legger ned dette studiet, frykter jeg at det vil få ringvirkninger til de andre russiskstudiene, og til slutt føre til at også de blir nedlagt, fortsetter han.

Skal vurderes på nytt

Wenche Jakobsen forteller at de ikke utelukker at Russland-studiene kan gjenoppstå ved en senere anledning, dersom det legges ned.

– Vi må jo vurdere om vi kan justere studiet for å gjøre noe med de utfordringene vi har i dag. Men det krever litt tid, og da kan det være lurt å legge det ned for en periode, sier hun.

Yngvar Steinholt forteller at de allerede har gjort en del justeringer på studiet, men at resultatene de endringene eventuelt vil få, ikke blir tydelig før studentene som har startet det forbedrede programmet blir ferdig i 2017.

Forslagene til hvilke studier som skal legges ned er nå til høring hos fakultetene på universitetet. De skal så vurderes av UiTs ledergruppe, før universitetsstyret tar en endelig avgjørelse i slutten av november.