– Folk ringer fortvilt etter å ha fått rotter opp gjennom sluket i dusjen

Det blir stadig flere og flere rotter i norske byer. Og det blir neppe færre utover vinteren.

Rotter Tromsø2

Rotteproblemet øker i hele landet ifølge Nokas skadedyrkontroll.

Foto: Tom Arild Jensen

– Vi blir stadig oppringt av fortvilte folk som har fått rotter opp gjennom sluket i dusjen, sier avdelingsleder for Nokas skadedyrkontroll i Nord-Norge, Tom Arild Jensen.

Skrekkeksemplene er mange, og skadedyrkontrollen i Tromsø har hatt nok å gjøre den siste tiden.

– Det er skremmende

Mens avdelingen tidligere har drevet forebyggende arbeid, ble hele høsten 2017 brukt til direkte bekjempelse av rotter.

– I en periode hadde vi utrykning mellom to til fire ganger i uka, sier Jensen.

I enkelte områder har det vært særdeles vanskelig å få bukt med rotteproblemet.

– Noen ganger har vi fanget et titalls rotter i samme område. Det er ofte hele rottefamilier vi bekjemper. Det som er skremmende er at vi nå observerer rotter på nye steder i byen.

Rotter Tromsø

– Noen ganger har vi fanget et titalls rotter i samme område, sier avdelingsleder for Nokas skadedyrkontroll i Nord-Norge, Tom Arild Jensen.

Foto: Tom Arild Jensen

Landsomfattende problem

Og det er ikke bare i Tromsø rotteproblemet øker. Skadesjef ved Nokas skadedyrkontroll, Kenneth Ervik bekrefter at rottebestanden øker over hele landet.

– Det vil selvfølgelig være lokale variasjoner, men vi har merket de siste årene at rottebestanden øker både i sør, nord og vest. Vi har hatt et økt antall oppdrag med rottebekjempelse.

Ervik mener imidlertid at veksten er naturlig.

– Rottebestanden øker jo i takt med økningen av mennesker og bygninger i byene.

Men til tross for at rotter er et økende problem i norske byer, finnes det lite forskning på området.

– Det finnes ingen konkrete tall på rottebestanden i Norge, sier seniorforsker ved avdelingen for skadedyrkontroll på Folkehelseinstituttet, Arnulf Soleng.

skadedyrkontroll

Kenneth Ervik jobber som skadesjef ved Nokas skadedyrkontroll, og forteller at han har mange rotterelaterte oppdrag hvert eneste år.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Mild vinter gir flere rotter

Og dersom du trodde at det er mindre sjanse for rottebesøk på vinterstid, må du tro om igjen. Milde vinter kan nemlig føre til økt antall rotter og mus.

– Rottene yngler både vår og høst, og hvis vinteren er mild kan kullene øke. Det er også større fare for at flere unger overlever vinteren, sier Soleng.

– På vinteren har de også dårligere tilgang på mat, og da begynner de å trekke innomhus for å finne varme og mat.

Kan gjøre store skader

Det er ikke uten grunn at rotta kalles skadedyr. Soleng sier at rotta kan gjøre enorme skader i boliger.

– Hvis de kommer inn i bygninger, kan de gjøre stor materiell skade: ødelegge vannrør, gnage på ledninger og forårsake brann, ødelegge isolasjon og alt annet de kan gnage på.

I tillegg kan de være smittebærere av sykdomsfremkallende bakterier, virus og parasitter, derfor bør du ikke ta på rottene, forklarer Soleng.

Nyheter fra Troms og Finnmark