– Folk har mistet tillit til Widerøe 

Widerøe innrømmer at regulariteten i nord har vært for dårlig i sommer. Flyselskapet har anskaffet to nye reservefly, samt ansatt og trent opp flere piloter, for å unngå slike tilstander i fremtiden.

Widerøe fly

Widerøe er ikke fornøyd med egen regularitet på flyrutene i nord.

Foto: KS-U92/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

– Jeg håper Widerøe tar de grepene som er nødvendig for å unngå disse kanselleringene som har vært mer et symptom enn enkelttilfeller, sier Finnmarks stortingsrepresentant for Frp, Bengt Rune Strifeldt.

Strifeldt er en av flere reisende NRK har vært i kontakt med, som er misfornøyde med at flyvninger blir kansellert.

Bengt Rune Strifeldt

Bengt Rune Strifeldt minnes slagordene "Du kommer ikke frem, sånn helt uten Widerøe". Han tror mange har sluttet å stole på flyselskapet nå.

Foto: Robin Mortensen / NRK

Widerøe lover bedring

Widerøe mottar rundt 450 millioner kroner i statlig støtte for operasjoner på kortbanenettet. Dersom det blir for mange forsinkelser eller kanselleringer, kan staten trekke tilbake deler av tilskuddet.

Catharina Solli

Widerøes informasjonssjef Catharina Solli.

Foto: Widerøe

– I nord er vi prisgitt at kortbanenettet fungerer som det skal. Jeg opplever at folk blir fortvilet og mister tilliten til Widerøe når de skal på ferie eller forretningsreise, sier Strifeldt.

Widerøe anerkjenner kritikken og lover bedring.

– Vi er ikke fornøyd med tallene og flyvningene vi leverte i sommer. Vi gjør nå endringer og forbedringer for å unngå en slik situasjon igjen, sier flyselskapets informasjonssjef Catharina Solli.

Flere fly og piloter

Både hardt vær og akutt sykdom i besetningen er blant årsakene til at en rekke flyginger har blitt kansellert i sommer.

Dersom et fly er på feil sted på grunn av mye vind, er det vanskelig å gjøre endringer i rutetabellen. I motsetning til de større flyene, kan Widerøe kan ha opp til 20 landinger hver dag.

Nå har flyselskapet investert i to nye fly og mer mannskap for å forbedre regulariteten i tilbudet sitt.

– I løpet av senhøsten setter vi de nye flyene i drift. Denne ekstrakapasiteten vil gjøre situasjonen adskillig bedre. Det blir opp til oss å levere godt slik at vi kan få mer tillit hos befolkningen i Troms og Finnmark igjen, sier Solli.

Widerøe har foreløpig ikke gitt oss innsyn i antall kanselleringer så langt i sommer.