– Noen er vant til å bruke trepinner til tannpussen

Mange asylsøkere og flyktninger som har kommet til Norge trenger hjelp til å lære god tannhelse.

Ny plan for tannhelse hos asylsøkere og flyktninger

Tannpleier Nina Hansen fra Sjøvegan tannklinikk gir flyktninger og asylsøkere viktig undervisning om tannhelse.

Foto: Linda Pedersen/NRK

Mens vi i Norge har vokst opp med historien om Karius og Baktus, og fått tilbud om tannhelsetjeneste siden vi var små, er kunnskapen om tannhelse dårlig blant mange asylsøkere og bosatte flyktninger.

Derfor er dette en prioritert gruppe når den offentlige tannhelsetjenesten i Troms nå utarbeider en ny strategiplan for sin forebyggende virksomhet.

– Det er veldig stor forskjell på hvor god tannhelse disse flyktningene og asylsøkerne har, men man ser at de generelt har dårligere tannhelse enn den norske befolkninga. Det er noe av grunnen til at vi nå setter i gang tannhelse-tiltak for denne gruppa, sier Tove Bendiksen, tannpleier på Finnsnes, som leder arbeidet med den nye strategiplanen.

Ifølge Bendiksen er tannpleie-undervisningen som blir gitt til flyktninger og bosatte asylsøkere i Norge usystematisk, og blir ikke gitt overalt der det er nødvendig.

Flere har brukt pinner til tannpussen

Nina Hansen

Tannpleier Nina Hansen opplever flyktningene som interesserte i å lære om tannhelse.

Foto: Linda Pedersen/NRK

Tannpleier Nina Hansen, fra Sjøvegan tannklinikk, gir voksenopplæringa på Tennevoll i Lavangen undervisning om tannpleie. Her er det blant annet mange bosatte flyktninger.

– Flere kommer fra land der de ikke har hatt tilgang til tannbørster, de har gjerne brukt trepinner til tannrengjøringa i stedet. Så når de kommer hit må vi lære dem at vi bruker tannbørste, tannkrem og gjerne tanntråd, og forklare hvorfor vi gjør dette, sier Hansen.

På lerretet viser hun bilder av sunne, friske tenner, og bilder av tenner med små og store kariesangrep. Hun forteller om kosthold, og viktigheten av å holde tennene rene. All informasjon blir oversatt av en tolk.

– Mange er villige til å lære. Det gir et godt utgangspunkt for å forebygge mot hull, sier Hansen.

Handler det billigste

Bendiksen understreker at kostholdet påvirker tennene våre, og at økonomi spiller en vesentlig rolle i forhold til hva vi spiser.

– Og vi vet at det er mye sukker i det norske kostholdet. Når flyktningene skal handle, handler de det billigste. Det tilsier mye sukkerholdig og usunn mat, som går utover tannhelsa og helsa generelt. Vi ser at mange av barna fra enkelte land har veldig nedkarierte fortenner og jeksler. Det kommer i størst grad av mye sukker i kosten, sier hun.

Denne dagen gir tannpleier Nina Hansen først og fremst undervisning til de voksne asylsøkerne og bosatte flyktningene. Men Bendiksen sier at den offentlige tannhelsetjenesten har mål om å nå ut også til ungene.

– Det er trolig fornuftig å drive forebygging i skolen. Men vi må snakke mer med beboerne på asylmottak og helsesøstre for å finne ut hvordan vi i best mulig grad kan nå barna, sier Bendiksen.