– FeFo har ikke forstått sin hensikt

Finnmarkseiendommen er bare er en midlertidig eier av utmarka, inntil rettighetene er tilbakeført til sine rettmessige eiere, mener Odd Oskarsen, som er jurist med master i finnmarksloven.

Nesseby havn

Nesseby bygdelag gikk til Utmarksdomstolen med krav om råderett over utmarka i store deler av Nesseby. Lagmannsrettens dom, der de fikk medhold, ble anket fredag.

Foto: Piera Balto / NRK

Fredag i forrige uke valgte Finnmarkseiendommen (FeFo) å anke Nesseby-dommen, noe Odd Oskarsenmener aldri skulle ha skjedd.

Oskarsen jobber som rådgiver hos Pasient- og brukerombudet i Finnmark, men er utdannet jurist med master i finnmarksloven.

Odd Oskarsen

Odd Oskarsen er fortvilet over FeFos valg om å anke Nesseby-saken.

Foto: Privat

– Det er sterkt å beklage, det betyr jo at FeFo-styret ikke har skjønt hensikten med finnmarksloven i det hele tatt. Det er jo egentlig overraskende med hensyn til at den har eksistert i ti år. De har fortsatt ikke greid å ta innover seg at de er midlertidige eiere, sier han.

Oskarsen begrunner dette med at det er befolkningen i Finnmark som kollektivt eier utmarken.

Han understreker at dette gjerne kan gjelde eiendomsrett også, men at det er rettsavklaringen gjennom Finnmarkskommisjonen som skal avgjøre hvem som skal eie et bestemt område.

Ikke enig

– Det er faktisk FeFos formelle rolle å kunne anke og ikke minst å kunne være en part i det kommisjonsarbeidet som pågår. Så det er vel ingen, bortsett fra kanskje Odd Oskarsen, som er uenig i at det formelle grunnlaget for at FeFo kan anke er til stede, sier styreleder i FeFo, Raymond Robertsen.

Raymond Robertsen (H)

Styreleder i FeFo, Raymond Robertsen, er ikke enig i at FeFo er midlertidig.

Foto: Petter Sommer / NRK

Han satt på Stortinget for Høyre da finnmarksloven ble vedtatt i 2005. Robertsen er ikke enig i at FeFo er midlertidig, og at rettighetssaker ikke skal kunne ankes til Høyesterett.

Han presiserer at det er Stortinget som har pålagt FeFo å være den som skal ivareta allmenninteressen i Finnmark.

– Dette er ikke noe vi frivillig har tatt på oss, dette er noe Stortinget har sagt at vi skal gjøre. Allmenninteresse er noe vi alltid må tenke på, og vi må være sikre på at når allmennheten mister rettigheter til noen få private, så skal det være gjort på et godt juridisk grunnlag, sier Robertsen.

– Legge ned

Oskarsen frykter for hva som vil skje med andre som mener de har bruks- og eiendomsrettigheter i fylket om FeFo vinner og Nesseby bygdelag taper i Høyesterett.

– Man har da klart å stoppe de som ønsker å fremme rettskrav på et begrenset rettsområde. Da kan man i realiteten legge ned både Finnmarkskommisjonen og utmarksdomstolen, mener han.